Pohjanmaan kauppakamarille uusi johtaja Vaasaan

Pohjanmaan kauppakamari on valinnut KTM Mikael Hallbäckin kauppakamarin uudeksi johtajaksi Vaasaan. Hallbäck on viimeksi työskennellyt Vaasan yliopiston Levón-instituutissa johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen tulosyksikön johtajana. Kauppakamarissa hän aloittaa 10.1.2022.

– Kauppakamarin tärkein tehtävä on vahva edunvalvonta ja vaikuttaminen yritysten toimintaympäristöön liittyviin kysymyksiin. Tällä rekrytoinnilla vahvistamme kauppakamarin edunvalvontaa ja varmistamme tehokkaan vaikuttamistyön koko kauppakamarialueella, perustelee rekrytointia Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtaja Ulf Nylund.

– Meidän toiminta-alueemme on niin laaja, että on hyvä pystyä jakamaan vastuuta vaikuttamistyöstä alueellisesti. Mikael kantaa jatkossa arjen vastuun Vaasan seudun ja Suupohjan rannikon edunvalvonnasta, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

– Kauppakamarin johtajan on oltava ulospäinsuuntautunut verkottuja, tuloksellinen vaikuttaja ja vieläpä tiimipelaaja. Mikaelilla on aiemman työuran ansiosta laajat yritysverkostot täällä seudulla valmiina, vahvat näytöt osaamisesta ja aktiivisesta tekemisestä sekä entisenä ammattijääkiekkoilijana tiimissä toimiminen selkärangassa. Olen vakuuttunut, että Mikaelista saamme juuri sellaisen tekijän tiimiimme kuin tarvitsemme, summaa Erkkilä.

Hallbäck vastaa jatkossa myös kauppakamarin asiakkuuksien johtamisesta. Tehtävänä on kehittää kauppakamarin jäsenyritysten asiakaskokemusta koulutus- ja palvelutoiminnan tukena. Hallbäckin työkenttään kuuluu koko kauppakamarialueen laajuinen asiakkuuksien ja siihen kytkeytyvien työkalujen kehittäminen sekä myynnin prosessien kehittäminen.

– Olen iloinen valinnasta ja innostunut edessä olevista uusista haasteista, Mikael Hallbäck sanoo.
– Alueella on todella hyvä tekemisen meininki ja isoja asioita tekeillä elinkeinoelämän kehittämisessä. Meillä on kilpailukykyinen, kansainvälinen yrityskenttä ja kaikkineen vilkas ja kehittämisorientoitunut elinkeinoelämä ja julkinen sektori sekä isoja investointeja tehtynä ja meneillään. Alueella on vahva ammatillinen ja korkeakoulutustarjonta sekä tutkimussektori ja haluan panostaa yhteistyön kehittämiseen. Tällä yhteistyöllä on myös merkittävä rooli osaavan työvoiman saatavuuteen. On sekä innostavaa että haastavaa hypätä mukaan vaikuttamaan elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseen ja tekemään alueelle merkityksellistä työtä. Uskon vahvasti yhteistyön voimaan ja mielestäni juuri se on ollut ja tulee myös jatkossa olemaan alueemme menestyksen avain. Tässä yhteydessä haluankin kiittää Vaasan yliopistoa haasteellisista työtehtävistä ja hyvästä työyhteisöstä sekä yhteistyöstä, joka tietenkin jatkuu.

– Pandemia-aika on vauhdittanut digitalisaatiota ja haluamme myös jatkossa tarjota ensiluokkaisia palveluita ja pysyä kehityksen kärjessä. Digitaliset palvelut eivät saa heikentää palvelukokemusta vaan pikemminkin nopeuttaa ja helpottaa palveluiden saatavuutta asiakkaan näkökulmasta. Emme kuitenkaan saa unohtaa lähikontaktissa tapahtuvaa palvelua ja koulutusta, vaan ne ovat suuressa roolissa myös jatkossa, linjaa Hallbäck.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN