Janne Ylinen on kauppakamarin uusi puheenjohtaja

Pohjanmaan kauppakamarin syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2022–2024 Kokkolan HalpaHalli Oy:n toimitusjohtajan Janne Ylisen. Ylinen aloitti kauppakamarin hallituksessa vuonna 2010 ja on siten ollut mukana hallitustyössä kolmen toimitusjohtajan aikana. Vastavalittu puheenjohtaja linjasi syyskokouksessa kiitossanoissaan ajatuksiaan kauppakamaritoiminnasta ja kamarin vaikuttamistyöstä tulevina vuosina.

– Olen saanut viimeiset viisi vuotta olla Keskuskauppakamarin hallituksessa ja se on lisännyt ymmärrystäni kauppakamareiden hienoon työhön. Keskuskauppakamarin rooli on vaikuttaa valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja meidän 19 aluekamarin puolestaan tuoda alueilta viestiä valtakunnan vaikuttamiseen ja olla aktiivisia paikallisen tason työssä, kertoo tuore puheenjohtaja Janne Ylinen. – Tästä roolituksesta juontuukin keskeisin ajatukseni, että meidän tulee Pohjanmaalla entistä enemmän tehdä töitä yhteisten vetovoimatekijöiden eteen. Mikään seutumme ei pärjää yksin, vaan yhteinen tekeminen on todella tärkeää ja Pohjanmaan kauppakamarilla on avainrooli tässä yhteistyön rakentamisessa.

– Aktiivinen mukanaolo kauppakamarin toiminnassa antaa paljon yksittäiselle yritykselle ja toimialalle ja tuo kauppakamarille puolestaan lisää voimaa vaikuttamistyöhön. Mitä enemmän meitä yrityksiä on miettimässä ja vaikuttamassa toimintaympäristöön ja alueen vetovoimaan liittyviin tekijöihin, sitä enemmän tekemisellämme on painoarvoa, pohtii Ylinen.

Ylinen pitää lähivuosien isoimpana haasteena osaavan työvoiman saatavuutta kauppakamarialueella, jossa joissakin kunnissa on jo täystyöllisyys. – Iso kysymys on, mistä saamme väkeä tänne tekemään töitä, hän toteaa. – Meneillään on paljon positiivista kehitystä, mutta samanaikaisesti kasvua haastetaan monesta suunnasta. Käynnistämme kauppakamarin strategiatyön heti alkuvuonna 2022, jotta pystymme jatkossakin omalla tekemisellämme vahvistamaan ja tukemaan aluetta ja sen kehittymistä, Ylinen kertoo.

Syyskokouksen muut päätökset

Pohjanmaan kauppakamarin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi siirtyy toimitusjohtaja Stefan Sjöberg Mirkalta ja uutena puheenjohtajistoon nousee ja toisena varapuheenjohtajana aloittaa toimitusjohtaja Pasi Haarala LähiTapiola Pohjanmaasta. Syyskokous valitsi hallituksiin ja eri valiokuntiin yhteensä noin 200 henkilöä.

Kauppakamarin syyskokous vahvisti vuoden 2022 toimintasuunnitelman, joka on valmisteltu aiempaa laajemmassa yhteistyössä jäsenistön, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa.

Kauppakamarin toimintasuunnitelman kärkihankkeiksi nostettiin vaikuttavuuden lisääminen tiivistämällä yhteyksiä päättäjiin ja laatimalla vaikuttamissuunnitelmat keskeisiin edunvalvonnan osa-alueisiin, jotka ovat osaavan työvoiman riittävyys, liikennekysymykset sekä alueen vetovoima ja uudet investoinnit. Muiksi kärkihankkeeksi nousi kauppakamarin läsnäolon vahvistaminen alueella, koulutustoiminnan uudistaminen sekä kauppakamarin sisäinen vahvistaminen ja osallistavuuden nostaminen keskeiseksi toimintatavaksi kehittämällä niin henkilöstöä kuin luottamushenkilötyöskentelyä.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN