Kauppakamarikysely: Pohjalaisyritysten kokemukset ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnista pelkästään positiivisia

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ulkomailta rekrytoivat yritykset tarvitsevat osaajia erityisesti suorittaviin töihin. 74 prosenttia niistä Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä, jotka aikovat jatkossa rekrytoida ulkomailta kertoivat hakevansa ulkomaalaisia osaajia nimenomaan suorittaviin tehtäviin. Kauppakamari on huolissaan siitä, että maahanmuuton vauhdittamiseen tähtäävät toimet keskittyvät liikaa asiantuntijoihin.

Kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yleisin syy rekrytoida ulkomaalaisia osaajia – niin Pohjanmaalla kuin valtakunnallisesti – on se, että Suomesta ei ole saatavilla yrityksen tarvitsemaa työvoimaa tai osaamista. Kyselyyn vastanneista pohjalaisyrityksistä 37 prosenttia on jo rekrytoinut ulkomaalaisia työntekijöitä ja 46 prosenttia aikoo rekrytoida myös jatkossa.

Huomion arvoista on se, että valtakunnallisesti niitä yrityksiä, jotka aikovat palkata ulkomaalaisia työntekijöitä, on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin Pohjanmaan kauppakamarialueella. Kun asiaa kysyttiin kauppakamareiden jäseniltä edellisen kerran viime elokuussa, oli suhde toisinpäin – pohjalaisyrityksistä vain 34 prosenttia oli tuolloin aikeissa rekrytoida jatkossa ulkomaalaisia osaajia ja valtakunnallinen osuus oli vastaavasti 38 prosenttia. – Pohjalaisyrityksissä näyttää siis tapahtuneen merkittävä muutos ajattelussa, toteaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä ilahtuneena.

Yrityksissä tarvitaan erityisesti suorittavan työn tekijöitä – 74 prosenttia pohjalaisista ja keskipohjalaisista yrityksistä, jotka aikovat jatkossa rekrytoida ulkomaalaisia osaajia, kertoivat hakevansa heitä nimenomaan työntekijätehtäviin. Hieman yli 40 prosenttia tarvitsee osaajia asiantuntijatehtäviin ja 10 prosenttia johtotehtäviin.

– Kyselyn tuloksista herää vakava huoli siitä, että keskitytäänkö Suomessa liikaa vauhdittamaan vain asiantuntijoiden maahanmuuttoa? Yrityksillä on suuri tarve erilaisten suorittavien töiden ammattilaisille. Myös tähän tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan ja lisäämään laajasti työntekijöiden maahanmuuttoa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

Kokemukset positiivisia, oleskelulupaprosessin hankaluus hidasteena

Ulkomaalaisia osaajia rekrytoineiden yritysten kokemukset ovat erittäin positiivisia – kauppakamarialueella yhdelläkään vastaajalla ei ollut ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnista negatiivisia kokemuksia. Valtakunnallisestikin negatiivisia kokemuksia oli vain noin kuudella prosentilla yrityksistä. Suurin osa, hiukan vajaa puolet, on rekrytoinut ulkomaalaisia suoraan yrityksen palvelukseen, ulkomaalaista vuokratyövoimaa on käyttänyt vajaa neljännes ja reilu neljännes on tehnyt kumpaakin.

– Moni yritys taklaa osaajapulaa rekrytoimalla ulkomaalaisia osaajia ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Noin 60 prosenttia yrityksistä ei kuitenkaan ole rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia eikä siis ole hyödyntänyt tätä resurssia, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck.
– Käytännössä jo nyt monessa kunnassa kauppakamarialueella on täystyöllisyys ja lopuissakin liikkumavaraa on vain nimeksi. Osaajapulan helpottamiseksi on siis nyt otettava ihan kaikki keinot käyttöön. Ulkomaalaisten osaajien palkkaaminen on yksi keskeisistä keinoista, täydentää Erkkilä.

Yksi ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnin ongelmakohdista on hankalaksi koettu oleskelulupaprosessi. Kyselyyn vastanneista kauppakamarialueen yrityksistä vain viisi prosenttia vastasi työperäisen oleskelulupaprosessin olevan sujuva. Lähes 40 prosentin mielestä prosessi on kankea tai erittäin kankea. Lähes kaksi kolmannesta kauppakamarialueelle rekrytoiduista ulkomaalaisista osaajista tulee EU-alueen ulkopuolelta. Toisin sanoen iso osa käy läpi vaivalloiskeksi koetun oleskelulupaprosessin Suomeen tullessaan.

– On muistettava, että osaajista käydään globaalia kilpailua – Suomi ei ole ainoa osaajapulan ja vanhenevan väestön kanssa kamppaileva maa. Sijaintimme, ilmastomme taikka kireä verotus eivät ole vetovoimatekijöitä osaajien houkuttelussa. Jos vielä pääsy tänne pidetään hyvin hankalana, olemme melkoisella takamatkalla muihin maihin verrattuna, toteaa Hallbäck.

– Se päivä, kun joka ikisen yrityksen on palkattava ulkomaalaistaustainen henkilö, on kulman takana. Mitä pidemmälle asiaa siirtää, sitä kauemmas kilpailijamaiden selät edellä karkaavat. Vääjäämätön tapahtuu silmiemme alla koko ajan, mutta kuinka kauan vielä odottelemme osaajapotentiaalin käyttöönottoa, herättelee Erkkilä.

Selvityksen tulokset kuvina

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.-13.12.2021. Kyselyyn vastasi 95 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä, kaikkiaan vastaajia oli valtakunnallisesti 1184. Vastauksia kertyi laajasti eri toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 4,3 % vastanneista Pohjanmaan kauppakamarialueen vastanneista.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN