Kynnykset on tehty ylitettäviksi

Kauppakamarin kv-osaajakyselyyn vastanneista pohjalaisyrityksistä 37 prosenttia on palkannut ulkomaalaistaustaista työvoimaa viimeisen viiden vuoden aikana ja liki puolet kertoi aikovansa rekrytoida ulkomaalaisia osaajia tulevaisuudessa. Väestöllisten faktojen ja alueen kehittämisen näkökulmasta tämä on ainoa oikea suunta.

Hallitus on linjannut ulkomailta tarvittavan vuosittain noin 10 000 työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttajaa vuoteen 2030 mennessä. Silti meillä on isoja rakenteellisia esteitä, jotka Keskuspesulan toimitusjohtaja Kristiina Liedes tässä lehdessä tiivistää: ”Mikäli työnantajalla ei ole mahdollisuutta auttaa lupien kanssa, hyvä työntekijä jää koneiston rattaisiin pyörimään.”

Aina työnantajatkaan eivät näe mahdollisuuksia, ja kynnys sen ensimmäisen rekrytoitavan osalta on korkea. Palkkaamisen koetaan vaativan niin suuret ponnistelut, että sitä helposti siirretään. Rekrytointi pitäisi ajatella ikään kuin nahkan luomisena, jonka jälkeen työnantaja on kyvykkäämpi ja valmiimpi ottamaan tulevaisuuden vastaan. Kun asiat on kertaalleen tehty, niin toisella kerralla homma hoituu jo rutiinilla.

Osaajapotentiaalia on myös tarjolla: Pohjanmaa onnistui saamaan huomattavan määrän työikäistä väkeä maahanmuuton ansiosta 2010-luvulla. Ei olekaan liioiteltua sanoa, että alue hukkaa osan mahdollisuuksistaan päästäessään koulutettuja osaajia muuttamaan muualle.

Ulkomaalaislakia uudistetaan paraikaa, ja kauppakamari kannattaa ja kiirehtii kaikkia uudistushankkeita, joissa työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan, nopeutetaan ja joustavoitetaan. Suomen oleskelulupaprosessien ja asettautumispalveluiden tulee olla maailman huippuluokkaa ja kilpailuetu osaavaa työvoimaa houkutteleville ja rekrytoiville yrityksille.

Sota Ukrainassa tuo meille ihmisiä, jotka tarvitsevat turvan lisäksi jatkuvuutta elämälleen. Siksi koulunkäynti ja työnteko Suomessa olisi tärkeää. Nyt on oikea hetki laittaa järjestelmät kuntoon ja sujuvoittaa prosesseja ja parantaa viranomaisten yhteistyötä ja päätöksentekoa niin, etteivät kotimaassaan opiskelemassa ja työssä olleet ihmiset jää toimettomiksi. Toimettomuus ei pidemmän päälle ole hyvä vaihtoehto kenellekään.