Varjo laskeutui talouden ylle

KAUPPAKAMARI

Suhdannetilanne Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksissä on vaisumpi kuin viime syksyn mittauksessa, mutta edelleen kohtuullisella tasolla pitkän ajan keskiarvoihin nähden. Suhdannetta synkentää voimakkaassa nousussa olevat kustannukset ja tilanteen heikko ennustettavuus. Venäjän sota tai siihen liittyvät pakotteet heikentävät yrityksen toimintaa merkittävästi kymmenellä prosentilla vastaajista ja 56 prosentilla jonkin verran. Tämä käy ilmi Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystensä parissa maaliskuun puolivälissä tekemästä Business Panel -yritysbarometristä.

Kaikki Business Panelin saldoluvut ovat kääntyneet alaspäin edellisestä mittauksesta, mutta ovat tunnelmaa lukuun ottamatta kuitenkin nollaviivan yläpuolella. Tämän vuoden liikevaihtoarviota verrattuna viime vuoteen, tilauskantaa verrattuna vuodentakaiseen ja henkilöstömäärää verrattuna tulevaan puoleen vuoteen kuvaavat saldoluvut ovat 20:n yläpuolella eli positiivisesta tilanteesta kertovia on reilut parikymmentä prosenttiyksikköä enemmän kuin tilanteen heikompana näkeviä. Vain tunnelmaa kuvaava saldoluku on negatiivinen. Puolet vastaajista pitää tunnelmaa kuitenkin normaalina.

Mittareiden kääntyminen laskuun johtuu osin barometrin ajankohdasta ja kysymyksenasetteluista. Nykyistä tilannetta verrataan toiseen koronakevääseen, jolloin näkymät olivat jo selvästi valoisammat kuin ensimmäisenä koronasyksynä, joka oli edellisen kyselyn vertailukohta.

Yrityksensä kannattavuuden heikkenemiseen verrattuna viime vuoteen uskovia on kolmannes vastaajista. Vajaa neljännes uskoo kannattavuuden paranevan viime vuodesta.

Suurin pullonkaula yritysten toiminnassa on raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousu, joka jarruttaa liki joka toisen yrityksen toimintaa. Raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet rajoittavat toimintaa 40 prosentissa yrityksistä. Työvoimapula, joka edellisessä mittauksessa rajoitti yrityksistä 55 prosentin toimintaa, on nyt jarruna 38 prosentissa yrityksistä.

Lue koko mediatiedote
Business Panel 3/22 -kuvasarja