En skugga lade sig över ekonomin

KAUPPAKAMARI

Konjunkturläget i företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är mer dämpat jämfört med mätningen i höstas, men fortfarande på en rimlig nivå jämfört med det långsiktiga genomsnittet. Konjunkturen försämras av den kraftiga kostnadsökningen och bristen på förutsägbarhet. Kriget i Ryssland eller sanktionerna som är kopplade till kriget har en betydande negativ inverkan på affärsverksamheten för 10 procent av respondenterna och en viss negativ inverkan för 56 procent. Det här framkommer i Business Panel-barometern som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i mitten på mars.

Alla saldotalen i Business Panel har vänt nedåt sedan föregående mätning men ligger ändå, med undantag av stämningen, över nollstrecket. Saldotalen för årets beräknade omsättning jämfört med förra året, orderstocken jämfört med för ett år sedan och antalet anställda jämfört med de kommande sex månaderna ligger alla över 20, dvs. det finns mer än tjugo procentenheter fler som anser att läget är positivt än de som anser att läget är sämre. Endast saldotalet som beskriver stämningen är negativ. Hälften av respondenterna anser ändå att stämningen är normal.

Nedgången i indikatorerna beror delvis på tidpunkten för barometern och på hur frågorna är formulerade. Det nuvarande läget jämförs med den andra coronavåren, då utsikterna redan var mycket ljusare än under den första coronahösten, som utgjorde referenspunkten för den föregående undersökningen.

En tredjedel av de som besvarade enkäten bedömer att företagets lönsamhet kommer att försvagas jämfört med förra året. En knapp fjärdedel tror att lönsamheten kommer att förbättras jämfört med förra året.

Den största flaskhalsen i företagens verksamhet är de stigande priserna för råvaror och komponenter vilket bromsar verksamheten i nästan vartannat företag. Leveransproblemen för råvaror och komponenter begränsar verksamheten i 40 procent av företagen. Bristen på arbetskraft, som i föregående mätning begränsade verksamheten i 55 procent av företagen, är nu en bromsande faktor i 38 procent av företagen.

Läs hela pressmeddelandet
Business Panel 3/22 bilder