Markanvändnings- och bygglagen förnyas

– Vilken typ av förändringar kommer den nya bygglagen att medföra?

Den nuvarande markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft i början av millennieskiftet. Sedan dess har den genomgått kontinuerliga förändringar och för närvarande har så många som två tredjedelar av lagens paragrafer ändrats, kompletterats eller upphävts. Även omvärlden har förändrats under de två senaste decennierna och lagen uppfyller inte längre dagens behov. Som svar på detta förändringsbehov inledde miljöministeriet en omfattande reform av markanvändnings- och bygglagen år 2018 och vars slutliga form beräknas träda i kraft i början av 2024.

Vad kommer då i praktiken att förändras? Lagens nyheter hänför sig bl. a. till att nya byggnaders klimatavtryck kommer att behöva dokumenteras och en klimatrapport utarbetas i samband med bygglovet. Vissa förändringar kommer också att ske i byggnationernas ansvarsstrukturer.

Läs DKCO:s Aki Aapias artikel om detta