Österbottens handelskammare donerar 200 000 till högskolor

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck, Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sekä Vaasan yliopiston yhteysjohtaja Harry Linnarinne.

Österbottens handelskammare gör en betydande donation till högskolor på handelskammarområdet. Det totala beloppet för donationen är 200 000 euro och fördelar sig enligt följande:
Vasa universitet, 150 000 euro
Åbo Akademi, tekniska fakulteten, 25 000 euro samt
Svenska handelshögskolan, 25 000 euro.

Syftet med donationerna är att stödja den lokala högskoleutbildningen som spelar en viktig roll för regionens livskraft. – Kunskap och dess utveckling är viktiga för oss och betydelsen av tillgången på arbetskraft har bara ökat. Handelskammaren har under hela sin historia stött universitet och kompetens, säger handelskammarens vd Paula Erkkilä. – Handelskammaren arbetar för att hjälpa de lokala företagen att lyckas. Det är viktigt för näringslivet att det även i fortsättningen finns högskoleutbildning i regionen för att stödja regionutvecklingen och skapa en kunnig arbetskraft, tillägger Mikael Hallbäck som är direktör för handelskammaren.

– Under hela Vasa universitets existens har Österbottens handelskammare spelat en viktig roll för att stödja universitetets verksamhet. Den här donationen hjälper oss att genomföra vår strategi och vår uppgift att stöda näringslivet i regionen. Vasa universitet tackar Österbottens handelskammare för donationen, säger Jari Kuusisto som är rektor för Vasa universitet.

Den pågående insamlingen av medel till högskolorna pågår fram till slutet av juni. Staten har lovat att stödja insamlingen av medel med en motfinansiering. För varje euro som doneras får högskolorna en motfinansiering av staten som är högst 2,5 gånger så stor.

Då Österbottens handelskammare grundades fortsatte de tidigare självständiga handelskamrarna sin verksamhet i form av underordnade avdelningar till Österbottens handelskammare och deras tillgångar fonderades. Fonderna har förvaltats framgångsrikt under det senaste dryga kvartsseklet.

– Med tanke på att staten beviljar en motfinansiering är donationer till högskolornas medelinsamling nu en utmärkt placering för det överskott som handelskammarens fonder har genererat under de senaste åren, konstaterar Tom Westermark som är ordförande för Vasa avdelningens fondutskott och vd för Harry Schaumans Stiftelse.

– Senast vi gjorde betydande donationer till högskolornas medelinsamling var 2017 då Österbottens handelskammare fyllde 100 år. Efter det har våra fonder utvecklats positivt och det finns nu medel att dela ut. Den aktuella donationen ska också ses som en gemensam insats av handelskammarens medlemsföretag för att stödja kompetens. Vi uppmuntrar ändå företagen att göra egna donationer om det är möjligt, tillägger Erkkilä.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN