Ratkaisut ammattidieselin käyttöönottamiseksi on tehtävä kiireesti

Poikkeuksellinen ja erittäin nopea kuljetuskustannusten nousu on iskenyt erityisen pahasti logistiikkayrityksiin ja Suomen logistiseen kilpailukykyyn. Kauppakamarit peräänkuuluttavat nopeita toimenpiteitä yritysten auttamiseksi ja esittävät yhtenä ratkaisuna ammattidieselin käyttöönottoa.

Yli kahteen euroon kivunnut dieselin litrahinta vaikeuttaa sekä tavara- että henkilöliikenteen toimintaa heikentäen yritysten kannattavuutta ja investointikykyä. Osassa kuljetusyrityksistä hinnannousu on romauttanut kannattavuuden niin pahasti, että niissä on jopa tehty päätöksiä kaluston seisottamisesta, koska se on ajamista järkevämpää.

Hinnannousu on vaikuttanut merkittävästi kuljetusyritysten toimintaan mutta myös laajemmin suomalaisten yritysten, myös teollisuuden ja kaupan, logistiseen kilpailukykyyn kilpailijamaihin verrattuna. Kustannusnousu voi pahimmillaan vaikuttaa teollisuuden sijoittumispäätöksiin.

– Poikkeuksellisen kovaan polttoaineen hinnannousuun on vastattava nyt. Tarvitaan nopeita toimia, kuten ammattidieselin käyttöönottoa, joiden avulla rakennetaan silta yrityksille vaikean tilanteen yli. Aikaa odottaa vaikkapa vuoden päähän ei ole, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Dieselin hinnannousun taustalla on yhteisvaikutus öljyn ja erityisesti uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinnan noususta, kotimaisista veropäätöksistä ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostosta.

– Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia lisäävät myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut. Logistiikkayritysten pitäisi pystyä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi samanaikaisesti, kun kustannustaso nousee, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin liikennevaliokunnan jäsen, Huhtala Logistics Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jani Huhtala.

EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuden ammattidieselin käyttöönottoon. Kauppakamareiden näkemyksen mukaan tällä nopealla toimella tasattaisiin tilannetta kilpailijamaihin nähden ja autettaisiin kuljetusyrityksiä tämän hetken kriittisessä tilanteessa. – Ammattidiesel voidaan ottaa käyttöön myös niin sanottuna kustannustukena, samalla mallilla kuin koronapandemian aikana yrityksiä tuettiin akuutin kriisin yli, huomauttaa Wood.

– Kaksi kolmasosaa tavaraliikenteen tarvitsemasta energiasta kuluu painavissa ja pitkissä ajoneuvoyhdistelmissä. Raskaat kuljetukset ovat ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä päästöt tavaratonnia kohden ja tiestön kuormitus ovat niissä pienemmät kuin kuljettamalla useammissa pienemmissä kuljetusyksiköissä, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

Suomesta ponnistetaan maailmalle pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkean polttoainehinnan muodostamalta takamatkalta. Globaaleilla markkinoilla lisäkustannusta ei pääsääntöisesti voida siirtää vientituotteiden hintoihin. Ammattidieselillä vahvistettaisiin kotimaan kuljetusten lisäksi vientiteollisuuden kilpailukykyä.
Ammattidieselillä tarkoitetaan kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN