Osakeyhtiö pystyyn yhden euron pääomalla?

Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen koskien yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Yksityisen osakeyhtiön 2500 euron vähimmäispääomavaatimus poistetaan ja saman suuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan.

Lue EY:n Senior Legal Counsel Joe Gummerruksen artikkeli aiheesta

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN