Etablering av aktiebolag med ett kapital på 1 €?

Riksdagen godkände den 18 januari 2019 regeringens förslag till lagstiftning om att slopa minimikravet på aktiekapital i privata aktiebolag. Aktiekapitalets minimikrav på 2500 euro för ett privat aktiebolag slopas och samma minimikrav på kapital för bostadsaktiebolag och reservfondens minimibelopp för andelslag avskaffas.

Läs artikeln som EY:s Senior Legal Counsel Joe Gymmerrus har skrivit (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN