De ekonomiska utsikterna stabila

Läget på företagsfältet i Österbotten och Mellersta Österbotten är rätt stabilt enligt Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel som genomfördes bland medlemsföretagen i början av den här månaden. Det har enbart skett små förändringar i indikatorerna sedan mätningen i november. Någon befarad krasch eller ens någon svacka märks inte av.

Den största förändringen har skett i rekryteringsutsikterna för de närmaste månaderna. Det här beror främst på att antalet företag som har för avsikt att säga upp anställda har minskat. Den allmänna stämningen i företagen har ökat något sedan hösten. Däremot är förväntningarna på omsättningen för i år något svagare än i fjol och det samma gäller för orderstocken jämfört med i fjol nu är något mindre än i mätningen som gjordes på hösten.

Arbetskraftsbristen som redan varit ett problem för våra företag i ett par års tid har förvärrats ytterligare. Hälften av alla företag rapporterar nu att arbetskraftsbristen bromsar tillväxten (11/18: 46 %). Bristen på kunnig arbetskraft är värst inom industrin där den utgör ett problem för 54 procent av företagen (11/18: 48 %). Inom servicebranschen begränsar bristen på kunnig arbetskraft tillväxten för 52 procent av företagen och inom handeln för 48 procent (11/18: 44 % och 43 %). Inom byggbranschen har läget förbättrats avsevärt sedan hösten och arbetskraftsbristen utgör för närvarande ett problem för 41 procent av företagen. I höstas var hälften av företagen drabbade.

Även antalet företag som begränsas av otillräcklig efterfrågan har ökat och 26 procent av företagen är nu drabbade medan det i höstas var vart femte företag. Byråkratin och tillståndsärenden har blivit ett problem för allt flera företag och deras tillväxt. För närvarande bromsas tillväxten hos 16 procent av företagen på grund av detta (11/18: 9 %).

Läs hela pressmeddelandet

Business Panel 4/19 bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN