Pohjalaiset ja keskipohjalaiset yritykset hyötyisivät selvästi koronapassista

Pohjanmaan kauppakamarin jäsenkysely

Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyrityksiltä kysyttiin koronapassin hyödystä liiketoiminnalle. 72 prosenttia yrityksistä vastasi, että heidän liiketoimintansa hyötyisi koronapassista. Niistäkin vastaajista, joiden liiketoimintaa koronapassi ei suoraan hyödyttäisi, iso osa tunnisti koronapassin hyödyt yhteiskunnan, muiden yritysten tai ihmisten kannalta ja kannatti koronapassin käyttöönottoa.

Koronapassista pandemiasta ulospääsyn keinona on puhuttu jo pitkään. Hallitus päätti pari viikkoa sitten aloittaa koronapassin suunnittelun ja toivoo, että sitä kautta yhteiskuntaa voitaisiin avata ja koronarajoituksista luopua. Koronapassi ei koskisi julkisia palveluja tai tiloja, vaan yksityisiä tiloja, kuten tapahtumia, teattereita ja ravintoloita.

– Kun meillä koronapassia vasta valmistellaan, on se monessa muussa maassa jo käytössä. Koronapassin käyttöönottoon on pantava Suomessa vauhtia, linjaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Koronapassilla voitaisiin lieventää ja välttää rajoituksia. – Koronapassin suurin anti olisi sen tuoma selkeys toimintaan. Tähän asti suositusten ja rajoitusten tulkinta on aiheuttanut turhaa päänvaivaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Koronapassi toisi selvät säännöt, joiden avulla yhteiskunta voitaisiin pitää auki ja yritykset saisivat monille päätöksilleen vahvan selkänojan, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Eniten koronapassista hyötyisivät voimakkaimmin rajoitetut tapahtuma-ala ja matkailu- ja ravintolayritykset, mutta kyselyyn vastanneista Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen teollisuusyrityksistäkin 83 prosenttia vastasi koronapassin olevan suoraan hyödyksi yritystoiminnalleen.

Yleisimpänä perusteluna koronapassista hyötyvät vastaajat nostivat esiin yleisen luottamuksen palautumisen ja yhteiskunnan nopeamman avautumisen. – Koronapassilla olisi suurin vaikutus psyykkisellä tasolla, koska tällä hetkellä tuntuu edelleen todella epävarmalta ja turvattomalta järjestää esimerkiksi lähikokouksia, kommentoi eräs vastaaja. Perusteluissa koronapassin hyödyistä nousi vahvasti esiin myös liikematkustuksen helpottuminen, kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämisen yksinkertaistuminen niin oman organisaation sisällä kuin organisaatioiden välillä, työssäkäynnin turvallisuus sekä kaikkinainen suunnittelun helpottuminen. Moni vastaaja uskoi passin myös motivoivan ihmisiä rokottautumaan ja näin nostavan rokotekattavuutta.

Kyselyn vastaajista 28 prosenttia taas ei uskonut koronapassin hyödyttävän yritystään. Perusteluna nousi useimmin esiin yrityksen toiminnan koko tai luonne, esimerkiksi suorien asiakaskontaktien puuttuminen. – Yrityksessämme on vain vähän työntekijöitä ja vielä vähemmän suoraa kontaktia asiakkaisiin. Myös etätyö on normaalia. En kiellä, etteikö koronapassista olisi hyötyä yleisesti, mutta juuri meille sillä ei ole isoa merkitystä, kirjoitti eräs vastaaja. Suorina haittoina koronapassin käyttöönotosta vastaajat nostivat esiin kasvavan byrokratian, ja muutamaa vastaajaa arvelutti ihmisten asettaminen eriarvoiseen asemaan.

Koronapassista kysyttiin Pohjanmaan kauppakamarin jäsenkyselyn yhteydessä. Kysely toteutettiin 12.-17.8.2021. Kyselyyn vastasi 268 Pohjanmaan kauppakamarin jäsentä, vastausprosentti oli 24. Vastaajia saatiin kaikilta toimialoilta, eniten palvelualoilta, 36 % ja teollisuusyrityksistä, 34 %. Vastauksia tuli niin ikään kaiken kokoisista yrityksistä. Eniten, 32 % tuli pienistä 1–9 henkilöä työllistävistä yrityksistä ja toiseksi eniten, 30 % 10–49 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Koronapassin käyttöönotosta on kysytty myös joidenkin muiden kauppakamarien jäseniltä Suomessa. Rauman kauppakamarin jäsenistä 64 prosenttia ja Turun kauppakamarin jäsenistä 68 prosenttia vastasi passin hyödyttävän suoraan liiketoimintaansa.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN