Saavutettavuus on kilpailuetu

Juha Häkkinen

Alueemme elää viennistä ja tuottaa koko Suomelle hyvinvointia. Tästä huolimatta liikenneyhteytemme eivät ole riittävän hyviä, jotta voisimme saada siitä kilpailuetua. Kauppakamarin johdolla tehty selvitys valtatie 8:n merkityksestä ja kova yhteinen lobbaus johti siihen, että 8-tie saatiin koko matkaltaan päätieverkkoon. Tämä oli ehdoton edellytys sille, että tien kuntoon ja turvallisuuteen panostetaan jatkossa. Ensimmäisenä vaiheena lisätalousarviossa saimme rahoituksen Vassor-Ollus -välin ohituskaistoille. Tärkeä oli myös suunnittelurahan saaminen Vaasa-Seinäjoki junaliikenteen nopeuttamiseksi. Seuraavina vaikuttamisen kohteina ovat valtatie 3:n saaminen päätieverkkoon Laihia-Jalasjärvi välillä sekä Kokkolan Eteläväylän Heinolan kohdan nelikaistaistaminen.

Lentoliikenteen osalta etenkin Kruunupyyn kentän käyttäjien määrän nostaminen ja paremmat aikataulut ovat keskeisiä kilpailuedellytyksiä. Lentoliikenteen turvaaminen on vientiteollisuuden keskeinen vaatimus. Yritystoimintaa onkin voitava harjoittaa joka puolella maatamme. Myös Vaasan lentoyhteyksien parantaminen on edelleen agendalla. Ilmastokeskustelun yhteydessä on muistettava, että me tuotamme maailmalle tuotteita jotka hidastavat ilmastonmuutosta.

Kauppakamarin ensi vuoden toiminnassa painotetaan saavutettavuuden parantamista. Hyviä uutisia meriliikenteessä ovat säännölliset rahtilinjat Kokkolan, Pietarsaaren, Kaskisten ja Vaasan satamista Keski-Eurooppaan. Siirtyminen kumipyöriltä merikuljetuksiin laskee huomattavasti tuotteiden hiilijalanjälkeä. Työ saavutettavuuden parantamiseksi jatkuu.

Jäljempänä lehdessä esiteltävä Business Panel lupaa haastavampia aikoja myös Pohjanmaalle. Silti noin puolella yrityksistä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Osaava työvoima edellyttää myös hyvää saavutettavuutta.

Juha Häkkinen
toimitusjohtaja
Pohjanmaan kauppakamari

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN