Tillgängligheten är en konkurrensfördel

Juha Häkkinen

Vår region lever på export och producerar välfärd åt hela landet. Trots detta så är inte våra trafikförbindelser tillräckligt bra för att kunna ge oss en konkurrensfördel. Under handelskammarens ledning gjordes en utredning över betydelsen av riksväg 8 och tack vare starkt gemensamt lobbande ledde det till att hela riksväg 8 blev en del av landsvägsnätets huvudleder. Detta var en förutsättning för att det i fortsättningen ska satsas på vägens skick och säkerhet. Som ett första steg fick vi finansiering i tilläggsbudgeten för omkörningsfiler längs vägsträckan Vassor-Ollus. Det var också viktigt att få finansiering för planeringen av en snabbare tågförbindelse mellan Vasa och Seinäjoki. Härnäst står följande objekt i tur – att få vägsträckan Laihela-Jalasjärvi längs riksväg 3 till landsvägsnätets huvudleder och genomförandet av ett fyrfiligt vägavsnitt i Karleby vid Södra leden i Heinola.

För flygtrafikens del är i synnerhet en ökning av passagerarantalet och bättre flygtidtabeller vid flygplatsen i Kronoby centrala konkurrensvillkor. Säkerställandet av flygtrafiken är ett absolut krav för exportindustrin. Det måste gå att idka företagsverksamhet överallt i vårt land. Även bättre flygförbindelser vid Vasa flygplats är fortfarande på agendan. I samband med klimatdiskussionerna måste man komma ihåg att vi producerar varor som bromsar klimatförändringen och som gagnar hela världen.

I handelskammarens verksamhet för nästa år betonas en förbättring av tillgängligheten. Goda nyheter inom sjöfarten är regelbundna fraktlinjer från hamnarna i Karleby, Jakobstad, Kaskö och Vasa till Centraleuropa. Genom att övergå från landsvägstransporter till sjötransporter så minskas varornas koldioxidavtryck avsevärt. Arbetet med att förbättra tillgängligheten fortsätter.

Business Panel som presenteras längre fram i tidningen utlovar utmanande tider även i Österbotten. Ändå har ungefär hälften av företagen svårigheter att hitta kunnig arbetskraft. Även tillgängligheten är en förutsättning för tillgången på kunnig arbetskraft.

Juha Häkkinen
verkställande direktör
Österbotten handelskammare

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN