Talouden näkymät synkistyvät

Business Panel - saldoluvut

Taloustilanne Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksissä on jäähtynyt selvästi, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystensä parissa tämän kuun alussa tekemä Business Panel -suhdannekysely. Kaikki mittarit ovat kääntyneet laskuun edellisestä, huhtikuussa tehdystä mittauksesta. Usealla yrityksellä menee edelleen varsin hyvin, mutta yleisen taloustilanteen synkistyessä alkaa tunnelma heijastua myös niihin.

Tunnelman saldoluku on vajonnut nollaviivan alapuolelle eli niitä yrityksiä, jotka pitävät tunnelmaa toimialallaan pessimistisenä on enemmän kuin tunnelmaa optimistisena pitäviä. Tunnelma yrityksissä on huonompi kuin liikevaihto, rekrytointitilanne tai edes tilauskanta antaisi odottaa. Tilauskanta on tunnelman tavoin laskenut reilusti edellisestä mittauksesta, mutta saldoluku on kuitenkin edelleen positiivinen. Yrityskentässä näkyy selvä kahtiajako: edelleen on paljon niitä yrityksiä, joiden näkymät ovat hyvät mutta kasvavalle määrälle yrityksiä tilanne näyttää haasteelliselta.

Kuluvan vuoden liikevaihto-odotusten saldoluku on laskenut. Edelleen kuitenkin puolet yrityksistä vastaa tämän vuoden liikevaihdon olevan viime vuotta suurempi. Lähikuukausina henkilöstöään on vähentämässä joka kymmenes yritys, kun keväällä vähennysaikeissa oli ainoastaan kolme prosenttia vastaajista.

Talouden jäähtymisestä huolimatta rekrytointiongelmat yrityksissä jatkuvat. Tämä viittaa siihen, että rekrytointiongelmat ovat kroonistumassa. Työvoimapulasta kasvun esteenä kertoo nyt 51 % kaikista yrityksistä (4/19: 50 %). Kysynnän vähyydestä kärsivien yritysten määrä on kasvanut reilusti. Riittämätön kysyntä haittaa nyt joka kolmannen yrityksen toimintaa, kun se keväällä pani kapuloita joka neljännen yrityksen rattaisiin.

Lue koko mediatiedote

Business Panel 11/19 kuvasarja

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN