De ekonomiska utsikterna försvagas

Business Panel - saldotalen

Det ekonomiska läget i företagen i Mellersta Österbotten och Österbotten har svalnat avsevärt enligt konjunkturbarometern Business Panel som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i början av den här månaden. Alla mätare har sjunkit sedan den föregående mätningen i april. Det går fortfarande rätt bra för många företag men i och med att den allmänna ekonomiska situationen blivit dystrare så börjar stämningen återspeglas också i de företagen.

Saldotalet för stämningen har sjunkit under nollstrecket, vilket betyder att det är fler företag som anser att stämningen inom branschen är pessimistisk än de som anser stämningen vara optimistisk. Stämningen i företagen är sämre än vad omsättningen, rekryteringsläget eller ens orderstocken vittnar om. Orderstocken har precis som stämningen sjunkit avsevärt sedan senaste mätning men saldotalet är fortfarande positivt. Det märks en klar tudelning på företagsfältet: det finns fortfarande många företag där utsikterna är bra men för allt flera företag ser läget utmanande ut.

Saldotalet för förväntningarna gällande omsättningen under det här året har sjunkit. Ändå rapporterar fortfarande hälften av företagen att omsättningen för i år är större än föregående år. Under de närmaste månaderna kommer vart tionde företag att minska antalet anställda, vilket kan jämföras med situationen på våren då endast tre procent rapporterade om personalminskningar.

Trots en avsvalnande ekonomi så fortsätter rekryteringsproblemen i företagen. Det här tyder på att rekryteringsproblemen håller på att bli kroniska. För närvarande rapporterar 51 % av alla företag (4/19: 50 %) att arbetskraftsbristen utgör ett hinder för tillväxten. Antalet företag som är drabbade av otillräcklig efterfrågan har ökat rejält. Otillräcklig efterfrågan påverkar nu verksamheten i vart tredje företag, vilket kan jämföras med våren då otillräcklig efterfrågan satte käppar i hjulet för vart fjärde företag.

Läs hela pressmeddelandet

Business Panel 11/19 – bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN