Uusi laki parantaa yritysten liikesalaisuuksien suojaa

Elokuun puolivälissä astui voimaan uusi liikesalaisuuslaki, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi sekä säädetään liikesalaisuuksien suojasta ja oikeudellisista oikeussuojakeinoista. Uudella lailla pyritään parantamaan ja selkeyttämään liikesalaisuuksien määrittelyä ja niiden suojaa.

Ernst & Youngin Kjell Renlund ja Joe Gummerus ovat kirjoittaneet artikkelin liikesalaisuuksien suojasta.

Lue artikkeli

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN