Valtatien 8 kuuluu olla osa runkoverkkoa

Suomen taloudellinen menestys nojaa pitkälti vientiin. Maamme teollisuustuotannon liikevaihdosta vientiin menee 56 prosenttia. Länsirannikon maakunnissa viennin osuus on maan keskiarvoa korkeampi ja esimerkiksi kauppakamarialueella teollisuuden tuotannosta peräti 75 prosenttia lähtee vientiin. – Toimiva infrastruktuuri on menestyvän vientiteollisuuden elinehto, kiteyttää Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Suomen tavaraviennin arvosta noin 40 prosenttia lähtee länsirannikon satamista. Oman alueen lisäksi valtatien 8 varrella sijaitsevat satamat palvelevat laajasti myös muuta Suomea ja osa niistä lisäksi kansainvälistä transitoa.

Valtatie 8 on valtasuoni, joka yhdistää länsirannikon teollisuusvyöhykkeen satamiin ja lentoasemiin. Kasitien merkitystä korostaa, että Kokkolan ja Turun välillä ei ole rannan suuntaista rautatieyhteyttä. – Valtatie 8 on vientiteollisuuden tuotantolinja, jonka vaikutus Suomen taloudelle on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja. Tien ylläpito ja investoinnit täytyy suhteuttaa tähän, ja statukseltaan sen täytyy kuulua runkoverkkoon, linjaa selvitystyön tehneen WSP Finlandin johtaja, professori Jorma Mäntynen.

Viennin lisäksi kasitiellä on merkitystä tuonnille, kotimarkkinateollisuudelle, kaupalle, työmatkaliikenteelle sekä kotimaiselle ja kansainväliselle matkailulle. Valtatie 8 muodostaa myös merkittävän väylän eri liikenne- ja kuljetusmuodot yhdistävälle liikenteelle. Vaasan ja Uumajan väliselle, Euroopan pohjoisimmalle ympärivuotiselle, säännölliselle laivareitille ollaan tilaamassa uutta laivaa, joka on liikenteessä vuonna 2021. Uusi laiva yhdistää länsirannikon entistä nopeammalla yhteydellä Ruotsiin ja Norjaan ja sitä kautta edelleen Atlantille.

Selvityksen yhteydessä tehtyjen yrityskyselyjen perusteella valtatien 8 nykytila ei vastaa tien merkitystä. Talvikunnossapito on riittämätön, päällysteet ovat huonossa kunnossa, tie on kapea, siitä puuttuu ohituskaistoja ja tie altistaa sekä kuljetettavan tavaran että kuljetuskaluston vahingoittumiselle. – Seuraavaksi tulee laatia arvio siitä, millaiset toimet nostavat kasitien turvallisuuden ja logistiikan tehokkuuden osalta vastaamaan nykyistä ja tulevaa käyttötarvetta sekä runkoverkon mukaista standardia, toteaa kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Mikä runkoverkko?

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan päätöstä, jolla on tarkoitus linjata valtakunnallisesti merkittävä liikenneverkko, jota kutsutaan runkoverkoksi. Sen tehtävä on yhdistää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvella erityisesti pitkän matkan henkilö- ja tavaraliikennettä.

Selvityksen toteutus

WSP Finland toteutti selvityksen valtatien 8 merkityksestä elinkeinoelämälle Pohjanmaan kauppakamarin tilauksesta. Selvityksen yhteydessä toteutettiin yrityksille suunnattu kysely ja haastatteluja touko-kesäkuussa 2018. Selvityksen tekemistä ovat tukeneet Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Selvitysraportti: Valtatie 8 – vientiteollisuuden tuotantolinja

Tulostettava mediatiedote

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN