Riksväg 8 bör vara en del av stomnätet

Finlands ekonomiska framgång är i hög grad beroende av exporten. 56 procent av omsättningen inom industriproduktionen i vårt land går på export. I landskapen på västkusten är exportens andel högre än landets medeltal och som exempel exporteras så mycket som 75 procent av industrins produktion på handelskammarområdet. – En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för en framgångsrik exportindustri, påpekar Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Ungefär 40 procent av värdet på landets varuexport går via hamnarna på västkusten. Förutom den egna regionen betjänar hamnarna längs riksväg 8 i stor utsträckning även övriga Finland och en del av dem dessutom internationell transitotrafik.

Riksväg 8 är pulsådern som förenar västkustens industribälte med hamnarna och flygplatserna. Riksåttans betydelse accentueras av att det inte finns någon järnvägsförbindelse längs kusten mellan Karleby och Åbo. – Riksväg 8 är exportindustrins produktionslinje vars inverkan på Finlands ekonomi är tiotals miljarder euro per år. Investeringarna och upprätthållandet av vägen måste ställas i relation till detta och på basen av sin status bör den höra till stomnätet, konstaterar WSP Finlands direktör, professor Jorma Mäntynen.

Förutom exporten är riksåttan viktig för importen, hemmamarknadsindustrin, handeln, pendlingen samt för den inhemska och internationella turismen. Riksväg 8 utgör också en betydande led för trafik som förenar olika trafik- och transportformer. För Europas nordligaste färjelinje som erbjuder regelbunden trafik året om mellan Vasa och Umeå håller man som bäst på och beställer en ny färja som borde vara i bruk år 2021. Den nya färjan innebär en snabbare förbindelse från finska västkusten till Sverige och Norge och vidare till Atlanten.

På basen av de företagsförfrågningar som gjordes i samband med utredningen motsvarar inte nuläget vägens betydelse. Vinterunderhållet är otillräckligt, beläggningen är i dåligt skick, vägen är smal, det saknas omkörningsfiler och vägen orsakar både transportvarorna och transportfordonen skador. -Härnäst måste man göra en utvärdering av vilka åtgärder som ökar riksåttans säkerhet och gör logistiken effektivare så att vägen motsvarar det nuvarande och det kommande användningsbehovet samt den standard som hör till ett stomnät, konstaterar direktör Paula Erkkilä.

Vilket stomnät?

På kommunikationsministeriet bereder man ett beslut vars ändamål är att dra upp riktlinjer för ett nationellt viktigt transportnät som kallas stomnät. Syftet med stomnätet är att förena de nationellt och internationellt sett största centren och knutpunkterna samt betjäna i synnerhet den långväga person- och godstrafiken.

Genomförandet av utredningen

WSP Finland genomförde utredningen om betydelsen av riksväg 8 på uppdrag av Österbottens handelskammare. I samband med utredningen genomfördes en enkät och intervjuer bland företag i maj-juni 2018. Utredningen har understötts av Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Österbottens förbund, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Karleby stad och Mellersta Österbottens förbund.

Utredningsrapport: Valtatie 8 – vientiteollisuuden tuotantolinja (på finska)

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN