Handelskammaren delade ut stipendier åt studeranden

De årliga stipendierna ur Österbottens handelskammares fonder som förvaltas av Mellersta Österbottens och Jakobstads handelskammaravdelningar har delats ut. Totalt delades 16 550 euro ut. Under de senaste tio åren har fonderna beviljat nästan en kvarts miljon euro åt studeranden i Mellersta Österbottens region och i Jakobstadsregionen.

Ur fonderna som förvaltas av Mellersta Österbottens handelskammaravdelning utdelades 12 stipendier, sammanlagt 5 550 euro. Stipendierna beviljades åt följande personer:

Centria yrkeshögskola, 5 x 500 €
Johanna Virta
Noora Tastula
Pasi Kiviniemi
Hanna Pohjoisaho
Olli Kinnunen

Mellersta Österbottens yrkesinstitut, företagsekonomi och handel, 4 x 500 €
Iida Haukilahti
Ahmed Ibrahim Saleem
Heidi Ylipihlajamaa
Sofia Hirvi

Mellersta Österbottens yrkesinstitut, övriga områden, 3 x 350 €
Janne Elo
Markus Torppa
Jenny Hangasmaa

Ur fonderna som förvaltas av Jakobstads handelskammaravdelning utdelades 11 stipendier, sammanlagt
11 000 euro. Stipendierna beviljades åt följande personer:

Konsul Gustav Schütts stipendiefond, 5 x 1 000 €
Carl-Oscar Beijar, Hanken, Vasa
Emilia Borgmästars, Hanken, Vasa
Sarah Finnäs, Hanken, Vasa
Niklas Gäddnäs, Aalto-yliopisto, School of Business
Alina Söderman, Hanken, Vasa

Walter Nars minnesfond, 5 x 1 000 €
Jonatan Sandvik, Yrkeshögskolan Novia
Jeremias Snellman, Vasa universitet
Margit Östman, Optima
Jeremias Ahlvik, Optima
Sandra Lindgren, Optima

Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s jubileumsfond 1 x 1 000 €
Joel Kackur, Optima

Österbottens handelskammare och därigenom regionens näringsliv som handelskammaren representerar stöder utbildningen i märkbar utsträckning. Under de senaste tio åren har handelskammaren understött regionens utbildning och projekt som främjar näringslivet med över en miljon euro i form av donationer och stipendier.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN