Syskonens ställning vid generationsskiften

Vid ett generationsskifte i familjeföretag överförs företagets ägarskap och ofta även ledarskapet till nästa generation. När det finns flera barn och man bland dessa söker efter en övertagare och eventuellt ledare av familjeföretaget kan det vara bra att först identifiera familjemedlemmarnas starka sidor, motivationer och eventuella utvecklingsområden.

PwC:s Minna Oksa skriver om generationsskiften.

Läs artikeln

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN