Paula Erkkiläs krönika i ÖT: Riksåttan hör definitivt till stomnätet

Paula Erkkilä

Kärnbudskapet i den nyss publicerade utredningen gjord av WSP Finland är klart: riksväg 8 är exportindustrins produktionslinje i Finland och en framgångsfaktor för landets ekonomi. Som vilken annan produktionslinje som helst får inte den här heller stanna av eller ha några störningar. Störningar och vanskötsel orsakar stor skada för hela landets ekonomi.

Det borde nu äntligen gå upp ett ljus för beslutsfattarna att då man diskuterar trafikfrågor så borde man alltid granska dem i relation till sammanhanget. På samma sätt som när det gäller att inte knyta samman nödvändigheten av flygtrafiken med passagerarmängden så bör man inte heller knyta samman betydelsen av en väg med endast antalet fordon. Vägens eller flygplatsens betydelse blir uppenbar om man helt enkelt föreställer sig att varken flygplatsen eller vägen skulle finnas. Hemska tanke, då skulle det inte finnas mycket annat heller!

Riksväg 8 betjänar bland annat exportindustrin, hemmamarknadsindustrin och handeln, stora specialtransporter, pendlingstrafiken och turismen. Och om man nu nödvändigtvis vill granska trafikmängden så färdas det 10-15 procentenheter mera tung trafik på riksåttan än på landets riksvägar i medeltal.

Grunden för Finlands ekonomi är en framgångsrik exportindustri. 56 procent av omsättningen inom industriproduktionen i vårt land går på export. I landskapen på västkusten är exportens andel högre än landets medeltal och som exempel exporteras så mycket som 75 procent av industrins produktion på handelskammarområdet.

Längs riksåttan ligger ett unikt bälte av exportindustri, hamnar och flygplatser för vilka vägen utgör en produktionslinje. Riksåttans betydelse accentueras dessutom av att det inte finns någon järnvägsförbindelse längs kusten mellan Karleby och Åbo. Det finns alltså inga alternativa transportsätt. Förutom den egna regionen betjänar hamnarna längs riksväg 8 i stor utsträckning även övriga Finland och en del av dem dessutom internationell transitotrafik. Trafikförbindelserna möjliggör näringslivets verksamhet.

Det totala värdet på varuexporten från landskapen på västkusten var i fjol ca 17 miljarder euro, vilket är nästan en tredjedel av värdet på hela landets varuexport. I relation till detta känns till exempel förbättringarna på sträckan mellan Vasa och Uleåborg, vars värde uppskattas till 150-300 miljoner euro, helt rimliga. Underhållet och utvecklandet av vägen är en framgångsfaktor för hela landets ekonomi, inte enbart västkustens.

För att upprätthålla sin konkurrenskraft investerar våra företag årligen tiotals miljoner euro i att sköta om sina produktionsanläggningar samt utvidga och utveckla sin produktion. Infrastrukturens uppgift är att erbjuda säkra, snabba och kostnadseffektiva transporter och på så sätt skapa en grund för näringslivets kommande investeringar samt säkerställa att redan gjorda investeringar kan utnyttjas effektivt. För närvarande uppfyller inte riksåttan det här kravet.

På kommunikationsministeriet funderar man som bäst vilka som är de viktigaste trafiklederna i Finland. I det kommande beslutet gällande stomnätet ska de nationellt sett viktiga landsvägarna utses. De förenar landets största center och betjänar i synnerhet den långväga person- och varutransporten. Beslutet utgör samtidigt utgångspunkten för vägarnas långsiktiga utveckling och regionernas utveckling. Riksväg 8 hör definitivt till stomnätet.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN