Vastuullisuus avaa yrityksille uusia ovia

Vastuullisuus on noussut viime vuosina yhä keskeisempään rooliin liike-elämässä, ja sen merkitys yrityksille on kiistaton. Vastuullisuus tarkoittaa pyrkimystä toimia siten, että ympäristö, yhteiskunta ja taloudelliset tekijät otetaan huomioon pitkäjänteisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Kauppakamareiden tekemässä tuoreessa kyselyssä 69 prosenttia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vastaajayrityksistä kertoi, että vastuullisuus ja kestävä kehitys on otettu huomioon yrityksen strategiassa. Riskienhallinnassa vastuullisuus ja kestävä kehitys otetaan huomioon 36 prosentissa alueen yrityksistä. Kolmannes alueen vastaajista kertoo, että vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vastuullisuusvaatimuksia yrityksiin kohdistuu erityisesti asiakkaiden kautta, mutta merkittävässä määrin myös toimitus- tai arvoketjusta. Viidennes vastaajayrityksistä raportoi vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä toimitus- tai arvoketjun osapuolelle. Lähivuosina vastuullisuusraportoinnin merkitys korostuu laajenevien raportointivelvoitteiden sekä valmisteilla olevan yritysvastuusääntelyn takia. Sääntelyn vaikutukset heijastuvat suurista yrityksistä ja finanssialalta asiakas- ja alihankintasuhteiden kautta koko toimitus- tai arvoketjuun.

Kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan erot pienten ja suurempien yritysten välillä vastuullisuuden edistämisessä ovat suuria, ja vastuullisuusasioiden käsittely on lisääntynyt suhteellisesti enemmän suuremmissa yrityksissä. Kyselyn mukaan 14 prosenttia alueen yrityksistä on kuitenkin vielä lähtökuopissa: halua edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä on, muttei tiedetä, miten päästäisiin alkuun.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä niistä kertominen ovat yrityksille kannattavaa toimintaa monista syistä:

  1. Maine: Vastuullisuus luo positiivista mainetta yritykselle. Yhä useampi kuluttaja ja sijoittaja suosii yrityksiä, jotka toimivat eettisesti ja ottavat vastuun ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Hyvä maine houkuttelee asiakkaita, lisää asiakasuskollisuutta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.
  2. Innovaatiot ja tehokkuus: Vastuullisuus kannustaa yrityksiä etsimään uusia toimintatapoja. Esimerkiksi kestävät ratkaisut voivat parantaa energiatehokkuutta, säästää materiaaleja ja tehostaa prosesseja. Nämä puolestaan tuovat säästöjä ja kilpailuetua.
  3. Sitoutuneet työntekijät: Vastuulliset yritykset houkuttelevat ja pitävät kiinni motivoituneista työntekijöistä. Kasvava osa työntekijöistä arvostaa vastuullisia yrityksiä ja haluaa olla tekemässä työtä, jolla on merkitystä.
  4. Sijoittajat ja rahoitus: Monet sijoittajat painottavat vastuullisuutta päätöksissään. Vastuullisuusraportoinnilla ja kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamisella yritys voi houkutella vastuullisia sijoittajia ja saada parempia rahoitusmahdollisuuksia.
  5. Riskien hallinta: Vastuullisuus auttaa vähentämään liiketoimintaan liittyviä riskejä. Esimerkiksi ympäristölle haitalliset toimintatavat voivat aiheuttaa oikeudellisia ja taloudellisia seurauksia. Noudattamalla vastuullisia käytäntöjä yritys voi minimoida riskejä ja varautua paremmin mahdollisiin ongelmiin.

Vastuullisuus on enemmän kuin pelkkä trendi – se on välttämätön osa nykyaikaista liiketoimintaa. Vastuullisuus ei ole pelkkä raportointivelvoite, vaan se on mahdollisuus luoda aitoa kilpailuetua samalla, kun yritys tuottaa hyvää ympäristölle, ihmisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

TEKSTI: MIA BRÄNNBACKA
KUVA: PIXABAY