Yrityksillä isoja haasteita vastata kysyntään

– Pohjanmaan kauppakamarin kysely raaka-aine-, materiaali-, komponentti- ja konttipulan vaikutuksista

Pandemiatilanteen hellittäminen ja mittavat elvytykset ovat aiheuttaneet monelle toimialalle valtavan kysyntäpiikin. Julkisuudessa jo vuosia puhututtaneen työvoimapulan rinnalle yritysten toiminnan pullonkauloiksi ovat viime kuukausina nousseet pula merikonteista, raaka-aineista, materiaaleista ja komponenteista sekä niukkuuden vuoksi nousseet hinnat. Kysyimme yrityksiltä niukkuuden vaikutuksista toimintaan.

Kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä 64 prosenttia kertoo vallitsevan globaalin raaka-aine-, materiaali-, komponentti- tai konttipulan vaikeuttavan toimintaansa. Teollisuusyrityksistä peräti 91 prosenttia kärsii näistä haasteista. Vastaava osuus on rakennusalalla 83 prosenttia ja kaupan alalla 73 prosenttia. Vähiten haittavaikutuksia saatavuusongelmilla on palvelusektoriin, jossa vain kolmannes yrityksistä kertoo negatiivisesta vaikutuksesta toimintaansa.

Eniten toimintaa vaikeuttaa kauppakamarin selvityksen mukaan raaka-aine-, materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästyminen, joka tuottaa ongelmia 44 prosentille vastanneista yrityksistä.

– Meillä eniten ongelmia aiheuttaa materiaalien ja komponenttien todella pitkät toimitusajat ja joissain määrin myös komponenttien saatavuus, kertoo Ekerin toimitusjohtaja Matti Laurila. – Tällä hetkellä esimerkiksi akseleiden, alumiiniprofiilien ja laminaatin toimitusajat ovat pahasti venyneet. Raaka-aineiden hinnat ovat myös valtaosaltaan nousseet. Nousu siirtyi viiveellä komponenttien hintoihin ja voin kuvitella, että kun raaka-aineiden hinnat aikanaan kääntyvät laskuun, näkyy laskukin vasta viiveellä komponenttien hinnoissa, Laurila pohtii.

– Me valmistamme muun muassa päällirakenteita kuorma-autoihin, joiden valmistajat kärsivät niin ikään komponenttipulasta. Tämä tarkoittaa kuorma-autotoimitusten viivästymistä, toisinaan jopa kuukausilla. Meille ja erityisesti kuljetusalalla toimiville asiakkaillemme tilanne on siis hyvin haastava, sanoo Laurila. – Tämä vuosi on mennyt ongelmia ratkoessa, mutta kiitos henkilökuntamme periksiantamattoman ponnistelun olemme saaneet pidettyä tuotannon käynnissä ilman suuria häiriöitä, kiittelee Laurila.

– Tilauskantamme on todella vahva, mutta emme saa tuotteita valmiiksi, toimitettua ja laskutettua viivästyvien komponenttitoimitusten vuoksi. Voimme valmistaa tuotteita puolivalmiiksi ja varastoida odottamaan komponenttitoimituksia, mutta silloin seisova, puolivalmis tavara sitoo sekä varastotilaa että pääomaa. Vaihtoehtoisesti voimme lomauttaa henkilöstöä, mutta sekään ei tunnu oikealta tilanteessa, jossa kysyntä on ennätystasolla, kuvailee yritysten haasteita eräs kauppakamarin kyselyyn vastannut yritysjohtaja.

Asiakastoimitusten viivästymisen lisäksi saatavuusongelmat näkyvät investointien viivästymisinä. – Monella yrityksellä olisi halukkuutta esimerkiksi kasvattaa tuotantoaan tai investoida uusiin tiloihin, mutta investoinnit viivästyvät, kun laitteita ei saa, kuvailee ongelmaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

Raaka-aineiden, materiaalien ja komponenttien hintojen nousu vaikeuttaa toimintaa 41 prosentissa vastaajayrityksistä. Erityisen haasteellinen hintojen nousu on rakennusalalla, jossa se haittaa 70 prosenttia yrityksistä. Teollisuusyrityksissä raaka-aineiden, materiaalien ja komponenttien nousseista hinnoista on haittaa 43 prosentille.

– Kun jostakin on pulaa, heijastuu se nopeasti myös hintoihin. Kustannusnousun siirtäminen hintoihin näin nopealla tahdilla on todella vaikeaa. Niinpä aiemmin sovitut toimitukset saattavat toteutua jopa tappiollisina. Lisähaastetta tuottaa kuljetusten nousseet hinnat. Aasiasta tuotavan kontin hinta on tällä hetkellä kymmenkertainen verrattuna viime vuoden kesään, sanoo Erkkilä.

Kysyimme myös kuljetuskustannusten nousun haitoista, joita koki 11 prosenttia kaikista vastanneista. – Pandemia ja kuljetusten määrän kasvu on suistanut maailman merikuljetukset epätasapainoon. Konttipula, tukkiutuneet satamat ja rahtialusten muuttuneet reitit ovat lisänneet logistiikan haasteita, kertoo Snellmanin lihanjalostuksen ostopäällikkö Ann-Sofi Gäddnäs. – Meillä tämä on vientimyynnissä näkynyt rajusti nousseina merikuljetusten hintoina ja myöhästyneinä aikatauluina. Hankintapuolella taas materiaalien ja komponenttien ostot vaativat aiempaa enemmän ennakointia, jotta toimitus tapahtuu oikea-aikaisesti, jatkaa Gäddnäs.

– Logistiset haasteet teettävät paljon ylimääräistä työtä. Kun merikontteja ei saada, joudutaan vientilähetykset pilkkomaan useaan pienempään erään ja viemään lentorahtina. Uusien reittien suunnittelu ja vientidokumentoinnin moninkertainen määrä aiheuttavat valtavasti lisätyötä, kommentoidaan eräästä kauppakamarin jäsenyrityksestä.

– Yritysten toimintaa haittaaville niukkuuksille ei ole yhtä selittävää tekijää eikä siten myöskään yhtä, kaiken nopeasti korjaavaa ratkaisua. Valitettavasti näköpiirissä ei ole nopeaa helpotusta raaka-aineiden, komponenttien tai konttien saatavuuteen ja olemme kansainvälisen kaupan armoilla, summaa Erkkilä.

Kysely toteutettiin Pohjanmaan kauppakamarin suhdannekyselyn yhteydessä 16.-21.9.2021. Siihen vastasi 237 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 23.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN