Stora utmaningar för företagen att möta efterfrågan

Österbottens handelskammares förfrågan om effekterna av bristen på råvaror, material, komponenter och containrar

Det förbättrade pandemiläget och omfattande stimulansåtgärder har gett upphov till att efterfrågan är på en toppnivå inom många branscher. Utöver den brist på arbetskraft, som har omtalats i offentligheten redan under flera år, har bristen på sjöcontainrar, råvaror, material och komponenter samt de därpå följande stigande priserna under de senaste månaderna blivit till flaskhalsar i företagens verksamhet. Vi frågade företagen vilka konsekvenser bristen har för verksamheten.

Av de företag som besvarade handelskammarens enkät rapporterar 64 procent att den globala bristen på råvaror, material, komponenter eller containrar försvårar verksamheten. Hela 91 procent av industriföretagen begränsas av dessa utmaningar. Motsvarande andel är 83 procent inom byggbranschen och 73 procent inom handeln. De problem som bristen orsakat har påverkat servicesektorn minst, där endast en tredjedel av företagen rapporterar om negativ inverkan på sin verksamhet.

Enligt handelskammarens utredning försvåras verksamheten mest av förseningar i leveranserna av råvaror, material och komponenter, vilket orsakar problem för 44 procent av de företag som besvarade enkäten.

– Det största problemet för oss är främst de väldigt långa leveranstiderna för material och komponenter, och i vissa fall även bristen på komponenter, berättar Ekeris vd Matti Laurila. – För tillfället är det väldigt lång leveranstid på bland annat axlar, alla typer av aluminiumprofiler och laminat. Priserna på de flesta råmaterial har också stigit, men det tog sin tid innan prishöjningarna syntes i komponentpriserna. Jag antar att det i sin tur kommer att ta lika länge att få en priskorrigering nedåt på material och komponenter när priserna på råmaterialen i något skede svänger nedåt, funderar Laurila.

– Vi tillverkar bland annat skåppåbyggnader till lastbilar, och lastbilstillverkarna har i sin tur också problem med komponentbrist. Det här leder till att lastbilarna levereras sent, i vissa fall handlar det om flera månader. Läget är alltså rejält utmanande både för oss men i synnerhet våra kunder inom transportbranschen, säger Laurila. – Det här året har gått åt till att lösa problem men tack vare personalens uthållighet så har vi ändå lyckats hålla i gång produktionen utan större störningar, konstaterar Laurila tacksamt.

– Vi har en mycket stark orderstock men på grund av försenade komponentleveranser kan vi inte slutföra, leverera och fakturera produkterna. Vi kan tillverka halvfärdiga produkter och lagra dem i väntan på att komponenterna levereras, men då binder den halvfärdiga produkten både lagerutrymme och kapital. Alternativt kunde vi permittera personalen men det känns inte heller rätt i en situation där efterfrågan är på topp, beskriver en företagsledare som besvarade handelskammarens enkät företagens utmaningar.

Förutom att kundleveranserna fördröjs så senareläggs också investeringar på grund av brister i utbudet. – Många företag skulle till exempel vilja öka sin produktion eller investera i nya lokaler, men investeringarna fördröjs när man inte får tag på utrustning, beskriver verkställande direktören för Österbottens handelskammare Paula Erkkilä problemet.

Prisökningen på råvaror, material och komponenter försvårar verksamheten i 41 procent av de företag som besvarade enkäten. Särskilt utmanande är prisökningen inom byggbranschen, där det drabbar 70 procent av företagen. I industriföretagen är de stigande priserna på råvaror, material och komponenter till nackdel för 43 procent.

– När det råder brist på något, återspeglas det snabbt också i priserna. Det är mycket svårt att överföra kostnadsökningen till priserna i en så här snabb takt. Därför kan tidigare avtalade leveranser till och med bli förlustbringande. Ytterligare en utmaning är de stigande priserna på transporter. Priset på en container som kommer från Asien är för närvarande tio gånger högre än på sommaren för ett år sedan, säger Erkkilä.

Vi ställde också en fråga om nackdelarna med stigande transportkostnader som 11 procent av respondenterna upplevde. – Coronapandemin och den ökade mängden transportgods har lett till obalans i sjötrafiken i världen. Containerbrist, överfulla hamnar och ändrade fartygsrutter gör att logistiken försvårats ytterligare, berättar Ann-Sofi Gäddnäs som är inköpschef på Snellmans köttförädling. – För vår exportförsäljning har detta betytt mycket kraftiga prishöjningar på sjöfraktspriser och förseningar i tidtabeller. Vid inköp av olika material och komponenter har det blivit allt viktigare att vara förutseende för att säkerställa leverans i rätt tid, fortsätter Gäddnäs.

– De logistiska utmaningarna leder till mycket extra arbete. När containrar saknas så måste exportförsändelserna delas upp i mindre partier och skickas som flygfrakt. Planeringen av nya rutter och betydligt flera exportdokument orsakar mycket extra arbete, lyder en kommentar i en av handelskammarens medlemsföretag.

– Det finns inte en enda förklaring till den ringa tillgången som drabbar företagen och således inte heller en enda lösning som snabbt kan rätta till allt. Tyvärr finns det inte någon snabb lindring vad gäller tillgången på råvaror, komponenter eller containrar, och vi är helt i händerna på den internationella handeln, summerar Erkkilä.

Denna förfrågan genomfördes i samband med Österbottens handelskammares konjunkturbarometer 16 –21.9.2021. Den besvarades av 237 medlemsföretag i Österbottens handelskammare. Svarsprocenten var 23.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN