Yritysten mielestä koronatestauksen lisääminen on tie ulos rajoituksista

Image: Pixabay

Suomalaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan. Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat nykyisistä rajoituksista haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset, ravintoloiden ja baarien sulkemiset sekä koulujen sulkemiset.

– Kun maamme hallitus tällä viikolla pohtii rajoitusten purkua tai lisäämistä, tulisi sen ihmisten terveyden lisäksi miettiä tarkasti myös taloutta, työpaikkoja ja yrityksiä. Kyselyymme vastanneista yrityksistä 56 prosenttia koki, että laajempi testaus ja jäljitys ovat ne keinot, jotka vaikuttaisivat myönteisesti liiketoimintaan ja olisivat reitti ulos yritystoiminnalle ja työpaikoille haitallisista rajoituksista. Nämä toimet eivät ole ristiriidassa ihmisten terveyden suhteen vaan päinvastoin, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Testauksen ja jäljityksen lisääminen oli lähes ainoa positiiviseksi koettu rajoitustoimien muutos. Sen sijaan kokoontumisten rajaamisen alle viiteen henkeen koki kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi 59 prosenttia vastaajista. Pohjanmaan kauppakamarialueella vastaava luku nousi peräti 70 prosenttiin. Pohjanmaalla laajemman testauksen lisäksi alakoulujen ja päiväkotien avaaminen normaalitoimintaan nähtiin positiivisena.

– Ihmisten liikkumisen kieltäminen linkittyy suoraan taloudellisen toiminnan vähentymiseen. Taloudellisten tappioiden minimoimiseksi olisikin hyvä saada ihmiset liikkeelle sopivan varhain, mutta asteittain terveysturvallisuus huomioiden. Erityisesti ravintoloille, muille palveluyrityksille sekä erikoiskaupalle tilanne on karmea, Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen sanoo.

Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä 60 prosenttia kertoo pandemian vaikuttaneen jo nyt negatiivisesti liikevaihtoonsa ja 80 prosenttia arvioi liikevaihdon heikkenevän seuraavan kahden kuukauden aikana. Henkilöstöä on joutunut vähentämään yli kolmannes yrityksistä, ja reilu puolet ennakoi lomautuksia ja irtisanomisia tulevan lisää kahden kuukauden sisällä. Konkurssiriskin näkee kasvaneen viidennes pohjalaisyrityksistä, mutta luku on selvästi maan keskiarvoa matalampi.

– On selvää, että työttömyydeltä ei tulla välttymään. Näkymät eivät silti enää heikentyneet edelliseen, kolmen viikon takaiseen kyselyyn verrattuna. Tätä voi pitää hyvänä uutisena. Tilanne on kuitenkin hyvin vakava ja tilanteen pitkittyminen lisää entisestään epävarmuutta, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä sanoo. – Jos keskityttäisiin vain epidemian torjuntaan, olisi talous pysäytettävä kokonaan. Se kaataisi yritykset sekä tuhoaisi työpaikat ja hyvinvoinnin.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Pohjanmaan kauppakamarin alueelta vastaukset saatiin 172 yritykseltä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16.-17.3.

Pohjanmaan tulokset kuvina
Valtakunnallisen kyselyn taustatiedot ja tulokset