Utökade coronatester anses vara vägen ur restriktionerna

Image: Pixabay

Enligt de finländska företagen skulle utökade tester av coronaviruset och en noggrannare spårning av smittkedjor ha en positiv eller mycket positiv effekt på affärsverksamheten. Enligt de företag som besvarade enkäten så upplevdes begränsningarna gällande sammankomster samt stängningen av restauranger, barer och skolor som de mest negativa.

– Då vårt lands regering denna vecka diskuterar om man ska avveckla eller öka begränsningarna bör inte bara befolkningens hälsa tas i beaktande utan också ekonomin, arbetsplatserna och företagen. 56 procent av företagen som svarade på vår undersökning ansåg att utökade tester och smittspårning är de sätt som skulle ha en positiv inverkan på affärsverksamheten och utgöra vägen ur restriktionerna som inverkar negativt på företag och arbetsplatser. Dessa åtgärder står inte i konflikt med människors hälsa utan tvärtom, säger Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi.

Utökade tester och smittspårning var i stort sett den enda ändringen gällande restriktionerna som upplevdes som positiv. Däremot upplevde 59 procent av de som svarade att en begränsning av sammankomster till mindre än fem personer skulle vara negativt eller mycket negativt. För Österbottens handelskammares område var motsvarande siffra så hög som 70 procent. I Österbotten ansåg man också att det förutom utökade tester också skulle vara positivt att öppna lågstadieskolor och daghem för normal verksamhet.

– Ett förbud mot människors rörlighet kopplas direkt till minskad ekonomisk verksamhet. För att minimera de ekonomiska förlusterna skulle det vara bra att få människor i rörelse i ett tillräckligt tidigt skede men ändå gradvis med hänsyn till hälsosäkerheten. Situationen är mycket hemsk i synnerhet för restauranger, övriga tjänsteföretag och specialbutiker, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Bland företagen på Österbottens handelskammares område rapporterar 60 procent att pandemin redan nu har påverkat omsättningen negativt och 80 procent uppskattar att omsättningen försämras under de följande två månaderna. Mer än vart tredje företag har blivit tvungen att minska på personalen och drygt hälften räknar med ytterligare permitteringar och uppsägningar inom två månader. En femtedel av de österbottniska företagen upplever att risken för konkurs har ökat men siffran är betydligt lägre än medeltalet för hela landet.

– Det är helt klart att vi inte kommer att kunna undgå arbetslöshet. Utsikterna har ändå inte försämrats jämfört med den föregående enkäten för tre veckor sedan. Det här kan ses som goda nyheter. Situationen är dock mycket allvarlig och om situationen fortsätter så ökar osäkerheten ytterligare, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. – Om vi fokuserade enbart på att bekämpa epidemin så skulle ekonomin behöva stoppas helt och hållet, och det vore förödande med tanke på arbetsplatserna och välmåendet.

Handelskamrarnas undersökning gjordes 20.4.2020. Enkäten besvarades av 2977 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland och från företag i olika storlek. Från Österbottens handelskammares område svarade 172 företag på enkäten. Motsvarande undersökningar har gjorts tidigare 30.3 och 16-17.3.

Bilder över resultaten från Österbotten
Bakgrundsfakta och resultaten från den riksomfattande enkäten(på finska)