Styrelseproffs ger företagen avgiftsfri hjälp under coronakrisen

Bland medlemmarna i Styrelsepartner Österbotten rf (Hallituspartnerit Pohjanmaa ry) har man samlat ihop en grupp på 20 experter som helt gratis erbjuder sakkunnig hjälp åt företagen på handelskammarområdet gällande utmaningarna som coronapandemin orsakat.

– Redan nu har experter med lång erfarenhet anmält sig till stödtjänsten. De erbjuder rådgivning, sina nätverk och en möjlighet att diskutera problemsituationerna i företagen, berättar Matti Sepponen som är verksamhetsledare för Styrelsepartner Österbotten.

De erfarna företags- och styrelseproffsen är redo att ge råd gällande till exempel anpassningsåtgärder, finansieringsarrangemang eller nya affärsmöjligheter. Experterna kan också hänvisa till olika organisationer som erbjuder företagsstöd.

Verksamheten genomförs i samarbete med Österbottens och Södra Österbottens handelskamrar. Företagen och företagarna kan be om att få kontakt med stödtjänsten här. I samband med begäran ombeds företagen att svara på några frågor vartefter experterna kontaktar dem. Verksamheten är konfidentiell och diskussionerna förpliktar inte företagen till något.

Vad är Styrelsepartner Österbotten rf?
Styrelsepartner Österbotten rf (Hallituspartnerit Pohjanmaa ry) är en ideell förening som grundades år 2016 och vars mission är att främja det professionella styrelsearbetet i företagen i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Nu under coronapandemin vill föreningen hjälpa företagen i regionen att klara av utmaningarna. Föreningen har totalt 75 medlemmar varav alla har stor erfarenhet av näringslivet. Mer information finns här.

Ytterligare uppgifter fås av:
verksamhetsledare Matti Sepponen, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, matti.sepponen [at] kauppakamari.fi, 045 890 9212
styrelseordförande Paula Erkkilä, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, paula.erkkila [at] kauppakamari.fi, 044 781 0704
verkställande direktör Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, pertti.kinnunen [at] kauppakamari.fi, 040 534 08675