Kamarissa syksyllä 2023 tapahtunutta: Osaava työvoima

Kauppakamari vaikuttaa siihen, että alueella on saatavissa osaavaa työvoimaa ja että opetus ja tutkimus palvelevat alueen elinkeinoelämän tarpeita. Kauppakamari tekeekin läheistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Kauppakamari pyrkii vaikuttamaan siihen, että yrityksissä osataan ottaa kansainväliset osaajat voimavaraksi ja koko alue on vuonna 2025 kansainvälisten osaajien mallialue.

Edes talouden laskusuhdanne ei ole ratkaissut osaajapulaa, vaan Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä 61 prosentilla oli syyskuisen osaajaselvityksen mukaan pulaa osaavasta työvoimasta ja 64 prosenttia kertoi osaajapulan estävän kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Kun talous saadaan takaisin kasvu-uralle, kasvaa yritysten pula osaavasta työvoimasta vielä merkittävästi. Tähän tulisi valmistautua, jotta emme omin toimin tyrehdytä olemassa olevien ja seudulle etabloituvien yritysten toimintaa ja kasvupotentiaalia.

Alueen ammatillisilla kouluttajilla on ollut tavoitteena elinkeinoelämää palvelevien ammatillisten koulutusten käynnistäminen englanniksi. Kamari on vaikuttanut aktiivisesti näiden koulutusoikeuksien saamiseen alueelle. Tehdyt puoltolausunnot kantoivat hedelmää, kun lokakuussa Vamia sai luvan järjestää sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon englanniksi ja kuukautta myöhemmin KPEDU sai luvan englanninkielisen prosessiteollisuuden perustutkinnon järjestämiseen.

Kauppakamari on osallistunut Centrian ja Vaasan ammattikorkeakoulun strategiatyöhön. Loppuvuodesta käynnistettiin yhdessä Vaasan kaupungin ja yliopiston kanssa selvitys Vaasan korkeakouluverkoston kehittämisestä tiivistämällä omistusrakennetta Vaasan ammattikorkeakoulussa. Mahdollisilla omistajuusmuutoksilla tavoitellaan suurempaa, vaikuttavampaa ja näkyvämpää alueellista, kansallista ja kansainvälisesti vaikuttavaa yksikköä, joka vahvistaa korkeakouluopetusta ja TKI-toimintaa seudulla. Mikäli kauppa toteutuu, aloitetaan toiminnan käytännön suunnittelu ensi vuonna.

Kamarissa on syksyn aikana valmistelu Glocal Talents -vlogisarjaa alueen yrityksissä olevista kansainvälisistä osaajista. Tavoitteena on kannustaa esimerkkejä esiin nostamalla yrityksiä palkkaamaan lisää kansainvälisiä osaajia. Ensimmäinen vlogi julkaistaan alkuvuodesta 2024. Kerromme vlogien valmistelun yhteydessä esiin nousseita tarinoita tulevana vuonna myös CB-lehdessä ja muissa uutiskanavissamme.

TE-palveluita ollaan siirtämässä valtiolta kuntien vastuulle tavoitteena edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisätä palveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Pohjanmaan alueen yrityskenttä on huolestuneena seurannut uudistuksen edistymistä, ja otti syyskuussa kantaa asiaan. Yritysten näkökulmasta maakunta on yhtenäistä työssäkäyntialueetta, jossa työllisyyspalveluiden tarjonta yhden luukun kautta on varmistettava. Koko Pohjanmaan kattava työllisyysalue olisi alueen elinkeinoelämän tarpeiden ja kehittymisen kannalta ehdottomasti paras ratkaisu.

Niin kouluilta kuin osallistuneilta yrityksiltä kiitosta keränneet OPO-foorumit järjestettiin nyt toista kertaa. Iso joukko opoja Kokkolan ja Pietarsaaren seudun eri kouluista kokoontui kuulemaan yritysten esittelyjä ja näkemyksiä siitä, millaista työvoimaa tulevaisuudessa tarvitaan. Vaasassa foorumi järjestetään keväällä 2024.

Syksyn aikana järjestettiin useita tilaisuuksia liittyen osaamisteemaan: Kokkolassa järjestettiin yhdessä Mandatumin kanssa Kauppakamariaamiainen palkitsemisesta ja sitouttamisesta ja Vaasassa puolestaan yhdessä Hankenin kanssa strategisesta uudistumisesta. Syksyn Ladies only -tilaisuus järjestettiin naisista hallituspaikoilla. Osaamisteema on ollut esillä myös muun muassa lukuisissa puheenvuoroissa ja kolumneissa.