Kamarissa syksyllä 2023 tapahtunutta: Alueen vetovoima ja investoinnit

Viennin osuus teollisuustuotannosta sekä tulevien investointien määrä ovat kauppakamarialueella omaa luokkaansa. Vuosikymmenen loppuun mennessä kauppakamarialueelle investoidaan nyt tiedossa olevien suunnitelmien toteutuessa 23,5 miljardin euron arvosta. Investoinnit sijoittuvat laajasti koko kauppakamarialueelle Kristiinankaupungista Kokkolaan. Investoinnit luovat uusia mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle, ja ne vauhdittavat innovaatioita, talouskasvua ja työpaikkojen luomista lisäten samalla vaatimuksia ihmisten, tavaroiden ja raaka-aineiden kuljetuksiin.

Kauppakamari osallistuu alueen imagotyöhön viestimällä aktiivisesti monipuolisesta, menestyvästä ja kansainvälisestä elinkeinoelämästä ja yritysekosysteemistä. Tavoitteena on, että kauppakamarialue tunnetaan muualla maassa ja kansainvälisesti ja se houkuttelee osaajia ja uusia investointeja.

Olemme koko syksyn pitäneet aktiivisesti esillä alueelle tulossa olevien investointien volyymia kirjoittamalla asiasta, antamalla siitä haastatteluja medioissa kertomalla siitä eri tilaisuuksissa ja vaikuttamalla eri tahoihin tavoitteena valmistautua tulossa oleviin muiden muassa työvoima- ja infrastruktuuritarpeisiin. Kamarin hallitus vieraili syksyllä Uumajassa ja Skellefteåssa tiivistämässä alueiden välisiä suhteita ja hakemassa inspiraatiota ja oppia parhaista käytännöistä, jotka ovat mahdollistaneet suurten investointien toteutumisen Merenkurkun toisella puolen. Investoinnit olivat myös syksyn CB-kauppakamarilehden läpileikkaava teema. Myös Kokkola Material Weekillä asiaa nostettiin esiin niin puhtaan energian saatavuuden kuin klustereiden yhteistyön näkökulmista kauppakamarin seminaarialustuksissa.

Tulossa oleviin investointeihin, niiden työvoimatarpeeseen ja alueen houkuttelevuuteen liittyen kamarissa on tänä syksynä nostettu valokeilaan myös pehmeämmät vetovoimatekijät: kulttuuri ja urheilu. Syksyn Elinkeinoelämän foorumin jälkipuolisko omistettiin näille pitovoimatekijöille ja aiheesta käytiin muun muassa paneelikeskustelu, johon osallistui urheilun, musiikin ja matkailun edustajat. Puheenjohtajamme Janne Ylinen puolestaan otti marraskuisessa lehtikirjoituksessaan kantaa Kokkolan kaupungin budjetissaan esittämiin kulttuurileikkauksiin.

Kauppakamari on selvittänyt jäsenyritystensä suhdannetilannetta Business Panel -selvityksellä säännöllisesti jo kahdenkymmenen vuoden ajan, keväästä 2003 lähtien. Business Panel toteutettiin taas syksyllä ja tulokset julkaistiin koko jäsenistölle ja medialle avoimessa verkkotilaisuudessa lokakuussa. Käytämme Business Panelissa ja muissa kyselyissämme jäsenyritysten antamaa tietoa pohjana vaikuttamistyössämme. Lämmin kiitos, että antamalla aikaanne ja näkemyksiänne kyselyihimme mahdollistatte omalta osaltanne elinkeinoelämämme äänen vahvan kuulumisen.

Yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla rahoitetaan laajasti hyvinvointivaltion tarjoamia palveluita. Kauppakamarit tekevät vuosittain veroselvityksen, jolla yritysten roolia julkisten palveluiden tuottamisessa havainnollistetaan. Yrityksillä on nyt myös itsellään mahdollisuus helposti havainnollista oma roolinsa yhteiskunnan rakentajana laskemalla oma verokädenjälkensä Keskuskauppakamarin tekemällä laskurilla.