Pk-yritykset vahvasti mukana ilmastotyössä

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Merkittävin vaikutin tämän tahtotilan taustalla on osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämän lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä yritysten ilmastotoimien taustalla. Näin kertovat Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat, laajasti eri toimialoilla toimivat reilut 200 yritystä. Osallistuvista yrityksistä kymmenen on Pohjanmaan kauppakamarialueelta, ks. lista alempana.

Ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista viidennes piti asiakkaiden odotuksia tärkeimpänä vaikuttimena ilmastotoimille, saman verran oli niitä, jotka pitivät kilpailijoista erottautumista tärkeimpänä syynä. Muita vaikuttimia ilmastotoimille olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

– Isoissa yrityksissä, joissa resurssitkin ovat isommat, on ilmastotyötä tehty jo pitkään. On ilahduttavaa huomata, että myös pk-yrityksissä ollaan nyt toden teolla herätty ilmastotalkoisiin ja ilmastotyö alkaa olla osa toimintaa kautta linjan, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

– Ilmastotoimenpiteiden hyödyt on aiemmin nähty yrityksissä lähinnä taloudellisena ja mainehyötynä, nyt vaikuttimina mukaan ovat tulleet kuluttajien ja asiakkaiden odotukset, mutta myös aito tahto toimia oikein, kertoo kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck. – Kustannukset, pienet resurssit ja puutteellinen osaaminen ovat puolestaan olleet yleisimmät perustelut sille, miksi yritys ei ole ilmastotyöhön tarttunut.

– Kun isojen yritysten vastuullisuussääntelyä on kiristetty, heijastuu sen vaikutukset alihankinta- ja muiden sidosten kautta nopeasti myös pienempiin yrityksiin. Ilmasto-ohjelmassa pk-yritykset saavat konkreettista apua voidakseen vastata kasvaviin vaatimuksiin, kertoo Erkkilä. Ilmasto-ohjelma antaa yrityksille koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

– On hienoa, että pk-yritykset haluavat enenevissä määrin tehdä hyviä ilmastotekoja. Työ vaatii kuitenkin monesti yrityksen kokoon nähden paljon resursseja. Ilmastolahjoituksen kautta me LähiTapiolalla haluamme olla mukana tukemassa yrityksiä heidän vihreän siirtymän polullaan auttamalla heitä ottamaan ensiaskeleet helposti ja maksuttomasti, toteaa LähiTapiola Pohjanmaan vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Lauri Laaksonen.

Keskuskauppakamarin toteuttamaan ja LähiTapiolan tukemaan ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.

Pohjanmaan kauppakamarialueelta ilmasto-ohjelmaan osallistuvat
Kokkolan seudulta Feelia, Hycamite, Mesmec ja SK Protect, Pietarsaaren seudulta Ekeri ja Rakennuspalvelu Kronqvist, sekä Vaasan seudulta • Fintos, Wasaline/NLC Ferry, Prohoc ja VAMM Steel.