Kannanotto työ- ja elinkeinopalvelujen uudistuksesta (TE24)

Pohjanmaan alueen yrityskenttä on huolestuneena seurannut TE-uudistuksen edistymistä. Alue on pirstaloitumassa jopa neljään eri alueeseen. Elinkeinoelämä painottaa vahvasti, että koko Pohjanmaa on yrityksien työssäkäyntialueetta, ja työllisyyspalveluiden tarjonta yhden luukun kautta on varmistettava. Koko Pohjanmaan kattava työllisyysalue olisi alueen elinkeinoelämän ja yrityksien tarpeiden ja kehittymisen kannalta ehdottomasti paras ratkaisu.

TE-palveluiden uudistus osuu aikaan, jona yrityksillä on kova tarve osaavalle työvoimalle. Pohjanmaalla jopa yli 50 prosenttia yrityksistä ilmaisee työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvuaan ja liiketoiminnan kehittämistä. Työvoimatarpeen luvut ovat pysyneet korkeana jo pidemmän aikaa, eikä viime kuukausien heikompi suhdannetilanne ole tätä muuttanut.

Työperäinen maahanmuutto on Pohjanmaalle ja sen yritystoiminnalle keskeinen kasvun ja toiminnan jatkuvuuden edellytys. Vieraskielisen työvoiman palvelutarjontaan on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos työperäisen maahanmuuton yrityspalvelut sirpaloituvat useiden työllisyysalueiden hoidettavaksi Pohjanmaalla, vaikuttavien yrityspalveluiden hoitaminen vaarantuu. Jopa yli 80 prosenttia Pohjanmaan yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä, jotta työvoimapulaan saadaan helpotusta.

Alueemme yritykset ja yrittäjät haluavat kääntää keskustelun asiakaslähtöisyyteen ja siihen, että asiakkaina ovat sekä yritykset että työnhakijat. Mikäli yritykset ja yrittäjät etsivät uutta ammattitaitoista työvoimaa, etsintä pitää ulottaa koko maahan. Uudistus ei saa missään tapauksessa hidastaa työvoiman liikkuvuutta. Lopputuloksena ei saa olla se, että uusi järjestelmä ei kannusta työnhakijoita hakeutumaan yli aluerajojen ja tätä kautta avointen työpaikkojen täyttäminen vaikeutuu.

Kunnioittavasti,

Janne Ylinen
Halpa-Halli

Stefan Sjöberg
Mirka

Hannu Mäntymaa
Wärtsilä Finland

Kim Biskop
Osuuskauppa KPO

Simon Fagerudd
UPM-Kymmene

Pasi Tuominen
Wapice

Tuula Hautamäki
Danfoss

Maria Höglund
JNT

Antti Kontiainen
Boliden Kokkola

Ulla Mäki-Lohiluoma
Vaasa Facilita

Ida Saavalainen
Ahola Group

Mikael Hallbäck
Pohjanmaan kauppakamari

Magnus Sundell & Hippi Hovi
Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät