Ställningstagande gällande reformen av AN-tjänsterna (AN24)

Företagssektorn i Österbotten har med oro följt med hur arbetet med reformen för arbets- och näringstjänsterna framskrider. Regionen är i fara att splittras i upp i fyra olika områden. Näringslivet betonar starkt att hela Österbotten är ett gemensamt pendlingsområde och att arbets- och näringstjänsterna borde fås från en och samma instans i framtiden. Ett omfattande sysselsättningsområde för hela Österbotten skulle vara den bästa lösningen för regionens näringsliv och företagens behov och utveckling.

Reformen av AN-tjänsterna sker vid en tidpunkt då många företag har ett stort behov av kompetent arbetskraft. I Österbotten uppger 50 procent av företagen att tillgången på arbetskraft begränsar företagens tillväxt och affärsutveckling. Bristen på kompetent arbetskraft har varit stort under en längre tid, och de senaste månadernas sämre konjunkturer har inte påverkat behovet.

Arbetskraftsinvandring är en central förutsättning för tillväxt och kontinuitet inom den Österbottniska företagsverksamheten. Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas även åt utbudet av service för arbetskraft med annat modersmål än finska och svenska. Om företagstjänsterna för arbetskraftsinvandring fragmenteras och hanteras av flera sysselsättningsområden i Österbotten hotas tillgången till effektiva företagstjänster. Hela 80 procent av Österbottens företag anser att en ökad arbetskraftsinvandring är viktig för att lindra arbetskraftsbristen.

Företagen och företagarna i regionen vill vända diskussionen mot en kundinriktad diskussion där både företagen och arbetssökanden är kunder. Företagen och företagarna söker efter ny kompetent arbetskraft inom hela landet, inte bara i närregionen. Reformen får absolut inte förhindra rörligheten på arbetsmarknaden. Risken med splittrade sysselsättningsområden i Österbotten är att arbetssökandena har svårare att överskrida regiongränserna, vilket försvårar rekryteringen.

Högaktningsfullt,

Janne Ylinen
Halpa-Halli

Stefan Sjöberg
Mirka

Hannu Mäntymaa
Wärtsilä Finland

Kim Biskop
Handelslaget KPO

Simon Fagerudd
UPM-Kymmene

Pasi Tuominen
Wapice

Tuula Hautamäki
Danfoss

Maria Höglund
JNT

Antti Kontiainen
Boliden Kokkola

Ulla Mäki-Lohiluoma
Vaasa Facilita

Ida Saavalainen
Ahola Group

Mikael Hallbäck
Österbottens handelskammare

Magnus Sundell & Hippi Hovi
Kust-Österbottens Företagare