Österbottens handelskammares styrelse sökte kunskap från grannlandet

Österbottens handelskammares styrelse samlas årligen under ett par dagar för ett strategimöte med målet att utveckla handelskammarens verksamhet. I år, i början av september, besökte styrelsen Umeå och Skellefteå. Syftet med besöket var att stärka relationerna i en anda av nordiskt samarbete och att hämta inspiration och lära av bästa praxis som har möjliggjort förverkligandet av stora investeringar på den andra sidan Kvarken.

Under besöket mötte man personal och styrelsemedlemmar från Västerbottens handelskammare, besökte Skellefteå Science Park, Sara kulturhus samt några företag: Komatsu, Metso Outotec, Dels Am System och Northvolts batterifabriksbygge.

Besöket skapade nya kontakter och samarbetsmöjligheter med svenska kollegor, och genom dem kommer samarbetet mellan regionerna säkerligen att fördjupas i framtiden. Med Västerbottens handelskammare hann man redan fundera på konkreta gemensamma projekt – ni kommer att höra mer om dem!

Vilka observationer lämnade resan?
  1. Framför allt att man måste våga agera tillräckligt stort. Om man strävar efter tillväxt kan man inte göra saker halvhjärtat. Detta kräver också förmåga att ta risker. Utan tillräckliga ekonomiska investeringar kommer det inte att lyckas, och därför krävs stort tänkande och förmåga att ta risker även i kommunalt beslutsfattande. Skellefteås kommunalskatt är en av de högsta i Sverige, men trots det lockar den nya invånare som flugpapper.
  2. Det finns ingen färdig handbok för tillväxt. Västerbottens region och vår region är lika på många sätt, och därför är det bra att förstå vad som har gjorts rätt där. Ändå måste man ställa upp sina egna mål, sedan prioritera och prioritera igen. Genom att lära sig av andra kan man kanske undvika de mest uppenbara stötestenarna, men ändå måste varje väg till tillväxt skapas skilt och följas själv.
  3. Grunden måste vara i skick. Detta gäller särskilt ren energi. Elektrifiering är nyckeln i den gröna omställningen, och därför möjliggör tillgången på ren energi stora investeringar och säkerställer stabil och tillräcklig elförsörjning. Stabilitet och driftsäkerhet är viktiga.
  4. Kom ihåg människan från början. Människors trivsel är viktigt. Det finns ingen attraktiv och pulserande region utan människor. Människor behöver mat och underhållning. Det måste finnas meningsfulla aktiviteter, upplevelser och möjligheter att mötas. Kultur, motion, natur, olika upplevelser, hotell, restauranger och alla andra platser och miljöer där människor möts är mycket viktiga. Förlåt att det är så svårt att välja bland allt roligt!
  5. Låt oss inte vara rädda för baksidan av tillväxten – det är också en del av saken. I mitten av tillväxten befinner man sig också mitt i en stor förändring, och det kan innebära många bekymmer och osäkerhet i vardagen. Ändå upplever 93 procent av befolkningen i Skellefteå sitt liv som positivt. Därför är kommunikation viktig: låt oss inkludera och komma ihåg att den nya regionen byggs för alla, inte som vinst för företagen, utan för att skapa en hållbar och god framtid för barn och kommande generationer.

Dessa frågor kommer vi också att lyfta fram ännu starkare i vår handelskammare. Vi ser starkt att vi nu har de korten i våra händer som bara kan leda till framgång. Ändå krävs hela laget för att spela spelet, och framgång skapas bara tillsammans!