Kamarissa keväällä 2024 tapahtunutta: Alueen vetovoima ja investoinnit

Viennin osuus teollisuustuotannosta sekä tulevien investointien määrä ovat kauppakamarialueella omaa luokkaansa. Vuosikymmenen loppuun mennessä kauppakamarialueelle investoidaan nyt tiedossa olevien suunnitelmien toteutuessa noin 22 miljardin euron arvosta. Investoinnit sijoittuvat laajasti koko kauppakamarialueelle Kristiinankaupungista Kokkolaan. Ne vauhdittavat innovaatioita, talouskasvua ja työpaikkojen luomista lisäten samalla vaatimuksia ihmisten, tavaroiden ja raaka-aineiden kuljetuksiin.

Kauppakamari osallistuu alueen imagotyöhön viestimällä aktiivisesti monipuolisesta, menestyvästä ja kansainvälisestä elinkeinoelämästä ja yritysekosysteemistä. Tavoitteena on, että kauppakamarialue tunnetaan muualla maassa ja kansainvälisesti ja että se houkuttelee osaajia ja uusia investointeja.

Olemme alkuvuoden ajan pitäneet aktiivisesti esillä alueelle tulossa olevien investointien volyymia kirjoittamalla siitä ja käymällä yli 20 eri toimijan järjestämissä tilaisuuksissa pitämässä puheenvuoroja ja siten vaikuttamalla eri tahoihin tavoitteena valmistautua tulossa olevaan. Näitä ovat olleet esimerkiksi ulkoministeriön diplomaattikoulutettavat, Finnveran hallitus, Pohjanmaan Osuuspankkien johto sekä valtakunnallinen strategisen ennakoinnin verkosto. Järjestimme teemasta myös tapahtuman yhdessä Pohjanmaan liiton ja Vaasanseudun Kehityksen kanssa tammikuussa otsikolla ”Houkutteleva suorainvestointien kohdealue: case Suomi, Pohjanmaa ja puhdas siirtymä”. Myös kamarin kevätkokouksen jälkeen järjestetty Elinkeinoelämän foorumi nosti tulevat investoinnit keskiöön, tällä kertaa EU-vaikuttamisen näkökulmasta.

Kauppakamari on myös koordinoinut vierailuja alueelle tutustumaan vihreään siirtymään. Seudulla ovat keväällä käyneet niin Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin hallitus kuin Tampereen kauppakamarin teollisuusvaliokunta ja hallitus. Kesäkuun alussa yhteistyössä Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn kanssa järjestettiin kaksipäiväinen opintomatka vihreään siirtymään otsikolla ”Suomen vihreä tulevaisuus – miltä se konkreettisesti näyttää?” Iso delegaatio koostui eri alojen johtajista, päätoimittajista ja päättäjistä ministeriöistä, finanssialalta, elinkeinoelämästä ja medioista. Päivien aikana tutustuttiin investointiympäristöön, käynnistyneisiin ja käynnistyviin investointeihin kauppakamarialueella ja Skellefteåssa ja käytiin keskusteluja siitä, miten investointien toteutumista voidaan edistää koko Suomen hyödyksi.

Kilpailu investoinneista on globaalia ja kovaa, ja monet muut maat ovat luoneet taloudellisia tukijärjestelmiä tai verohelpotuksia houkutellakseen erityisesti vihreän siirtymän teollisuusinvestointeja. Pohjanmaan kauppakamari teki helmikuussa kannanoton investointiverohyvityksen selvittämisen puolesta. Kevään CB-lehden kolumnissa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kirjoitti investointien verotuksen keventämisestä.

Kevättalvella Suomen elinkeinoelämää kurittivat laajat poliittiset lakot, joilla vastustettiin hallituksen suunnittelemia työelämälainsäädännön muutoksia. Kokkola-Pietarsaaren teollisuusvaliokunta tuomitsi poliittiset lakot helmikuisessa kannanotossaan. Kannanotto sai mediassa erittäin laajan näkyvyyden.

Kauppakamari on selvittänyt jäsenyritystensä suhdannetilannetta Business Panel -selvityksellä säännöllisesti jo kahdenkymmenen vuoden ajan, keväästä 2003 lähtien. Business Panel toteutettiin taas keväällä ja tulokset julkaistiin koko jäsenistölle ja medialle avoimessa verkkotilaisuudessa huhtikuussa. Käytämme Business Panelissa ja muissa kyselyissämme jäsenyritysten antamaa tietoa pohjana vaikuttamistyössämme. Lämmin kiitos siitä, että antamalla aikaanne ja näkemyksiänne kyselyihimme mahdollistatte omalta osaltanne elinkeinoelämämme äänen vahvan kuulumisen.

Kesäkuun alussa olleet EU-vaalit olivat myös kauppakamarin agendalla. Kauppakamarit laativat yhteiset vaalitavoitteet, ja teemoja nostettiin keskusteluihin muutamissa omissa tilaisuuksissa sekä kirjoituksissa. EU on elintärkeä Suomen taloudelle, työllisyydelle ja viennille. 60 prosenttia viennistämme suuntautuu muihin EU-maihin. Maailmanmarkkinoilla Suomi hyötyy siitä, että EU on vapaakauppasopimusten suurvalta. EU:lla on kauppasopimus yli 70 maan kanssa, ja nämä sopimukset edistävät suomalaisten yritysten ulkomaankauppaa. Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus on hyödyttänyt erityisesti Suomea ja suomalaisia, koska olemme pieni vientivetoinen maa.

Lähivuosina EU:ssa tehdään isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin monin tavoin – investointien ja työpaikkojen sijoittumiseen, vihreän siirtymän onnistumiseen ja markkinatalouden pelisääntöihin sekä Suomen turvallisuuteen. EU:n ja Suomen menestys kulkevat käsi kädessä ja siksi EU on Suomelle nyt tärkeämpi kuin koskaan.

Liikenteen ja logistiikan vaikuttamistyö keväällä 2024 Osaavaan työvoimaan liittyvä vaikuttamistyö keväällä 2024