Kamarissa keväällä 2024 tapahtunutta: Liikenne ja logistiikka

Alueen saavutettavuus, luotettavat, vähäpäästöiset ja turvalliset yhteydet maailmalle sekä logistiikkakustannukset ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. Maanteiden, meri-, rautatie- sekä lentoliikenteen yhteyksien ja aikataulujen on vastattava yritysten tavara- ja henkilökuljetusten moninaisiin tarpeisiin. Suomen muuttunut geopoliittinen asema ja Nato-jäsenyys nostavat läntiset yhteydet nyt uuteen merkitykseen.

Vihreä siirtymä on vahvana ajurina kauppakamarialueen teollisuudelle. Teollisuuden arvoketjuissa logistiikkaa tulee kehittää entistä paremmaksi, koska saavutettavuudella ja infran kunnolla on suuri merkitys liikenteen päästövähennyksiin ja sitä kautta koko arvoketjuun. Lisäksi seudun kestävää ja vastuullista teknologiaa ja ratkaisuja pitää saada maailmalle. Investointien houkuttelu edellyttää, että pullonkauloja puretaan ennakoivasti ja investoinneille luodaan edellytykset. Kestävä, tehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä on yksi avain investointien houkuttelussa ja laadukkaan toimintaympäristön muodostamisessa.

Kuluneen kevään aikana kauppakamari on tehnyt vaikuttamistyötä kaikkiin liikennemuotoihin liittyen. Merenkulkuun liittyen otimme kantaa jäänmurtajahankintojen kiirehtimisen puolesta maaliskuussa. Kannanotto sai todella hyvän näkyvyyden ja sen pohjalta syntyi artikkeleita seitsemässä eri mediassa ja aihe pysyi medioiden huomion kohteena monta viikkoa kannanoton jälkeenkin. Esimerkiksi Yle teki kannanoton seurauksena artikkelin jäänmurtajatilanteesta. Huhtikuussa nostimme julkiseen keskusteluun väylämaksujen aiempien päätösten vastaisen korottamisen ja sen kohtuuttomuuden vientiyritysten ja maamme satamien kannalta.

Siitä huolimatta, että Suupohjan rata nostettiin uudelleen suunnittelupöydälle viime syksyn budjettineuvotteluissa, ilmoitti liikenne- ja viestintäministeri radan perusparannuksen suunnittelun lopettamisesta huhtikuun alussa. Kauppakamari vetosi yhdessä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin, alueen maakuntaliittojen, elinkeinoyhtiöiden ja kuntien kanssa radan suunnittelun jatkamiseksi. Viimeisimmän saamamme tiedon mukaan radan ylläpitoa jatketaan.

Kevään onnistumisiin voidaan lukea Vaasan lentoyhteyksien parannukset. Huhtikuussa SAS tuplasi vuorot 12:een Vaasa–Tukholma-reitillä. Pohjanmaan kauppakamarin aloitteesta käynnistettiin yhdessä muiden kauppakamareiden kanssa alkuvuodesta selvitystyö lentoasemien aluetaloudellisista vaikutuksista. Sen tarkoituksena on tuottaa relevanttia tietoa valtakunnallisen lentoliikennestrategian valmisteluun. Selvitystyö julkaistaan syyskuussa.

Kesäkuun alussa saatiin vielä päätös hallitusohjelmaan sisältyvän Länsirannikon kilpailukyvyn ja kasvun edistämispaketin (130 M€) sisällöstä. Sen myötä toteutetaan elinkeinoelämälle erittäin tärkeät VT 8 nelikaistaistus Kokkolan kohdalta (Prisman kiertoliittymä – Jyväskyläntien risteys), ohituskaistat Lepplax-Edsevö-välille, Vaasan yhdystien ensimmäinen osa ja jatketaan Suupohjan radan ylläpitoa. Summat ja yksityiskohdat vahvistetaan normaalin budjettikäsittelyn yhteydessä.

Osaavaan työvoimaan liittyvä vaikuttamistyö keväällä 2024 Alueen vetovoimaan ja investointeihin liittyvä vaikuttamistyö keväällä 2024