Kundfokus och kännedom, nyckeln till ökad konkurrenskraft

I dagens läge sker konkurrensen främst genom att satsa på kundupplevelsen! I ett läge där vi som kunder interagerar genom flera olika kontaktpunkter och kanaler parallellt är en god och enhetlig kundupplevelse viktigare än någonsin förut för att vinna kundernas lojalitet.

Produkter och tjänster är lätta att kopiera, men genom att investera och utveckla kundupplevelsen har du möjligheten att skilja dig från konkurrenterna och stärka din position nu och i framtiden.

För att kunna erbjuda en bra kundupplevelse krävs förståelse för kunderna, marknaden, beteende och kultur. Ett kund fokuserat förhållningssätt lämpar sig för bolag i alla storleksklasser och inom alla branscher.

Under kursen kommer vi att besvara frågan varför det är viktigt att känna sina kunder och hur du genom att känna dina kunder och deras behov och beteende både ökar kundlojaliteten och bolagets konkurrenskraft nu och på sikt.
Kursen kommer att vara interaktivt och förutom information och diskussion kommer du som deltagare också att få matnyttiga tips och verktyg att tillämpa i din egen verksamhet.

Centrala ämnen:

• Varför är det viktigt att känna mina kunder?
• Hurdana är vi som konsumenter? Trender inom konsumentbeteende.
• Omvandla kundkännedom till konkurrenskraft, verktyg för att identifiera dina kunder och känna deras beteende och behov.

Annulleringsvillkor