AMADAS tillväxt är ett resultat av företagets sätt att arbeta

AMADA Automation Europe är inte störst i Europa, men har en bra position i sin segment. Kunderna finns bland annat inom bil-, bygg- och jordbruksindustrin.

AMADA Automation Europe Oy, som i Bennäs, Pedersöre tillverkar automationslösningar för plåthantering, har länge haft en rejäl och stabil tillväxt såväl omsättnings- som personalmässigt. På tio år har antalet anställda fördubblats och mellan 2020 och 2021 steg omsättningen med 45 % och mellan 2021 och 2022 med 20 %. – Tack vare fantastiska medarbetare är vi nu redan tillbaka på en långt högre nivå än innan pandemin, säger vd:n Greg Seymour.

För drygt 40 år sedan grundades företaget LKI Käldman. Affärsidén var att erbjuda automationssystem. Företaget blev framgångsrikt och redan år 1995 inledde man ett samarbete med den japanska koncernen AMADA, som blev delägare 2009. Samarbetet med AMADA gjorde att LKI Käldman kunde växa. Greg Seymour, som blev vd 2015, berättar att företaget år 2020 blev AMADA Automation Europe Oy sedan AMADA-koncernen köpt hela aktiestocken.

Lösningar för en helautomatisk produktionsprocess 24/7

I dag är AMADA Automation Europe Oy koncernens största tillverkningsenhet av automationslösningar för plåthantering i Europa.

AMADAs produkter automatiserar materialflödet från obearbetad plåt till färdiga delar. Greg Seymour berättar att företagets automationslösningar, som även kan innehålla lagerhållning, används inom plåtindustrin. – Våra lösningar både effektiverar våra kunders produktion och frigör personal för mer produktiva uppgifter. Förenklat går det till så att operatören väljer vad systemet ska producera och sedan körs hela tillverkningsserien automatiskt, även nattetid vid behov. Automationssystemet hämtar rätt plåt från lagerhyllan och matar in den i en laserskärmaskin eller en stansmaskin. När arbetet är klart förs de färdiga plåtdelarna automatiskt till mellanlagring, förklarar Seymour.

AMADA har ett helhetsansvar ända från design och utveckling till leverans, installation och tekniskt stöd till kunden. Med standardiserade moduler som kan anpassas enligt kundens maskiner, utrymmen och behov, kan man skapa en hel produktionslinje kring en laserskärmaskin eller en stansmaskin.

Det är heller inga små pjäser vi talar om. Plåtarna, som oftast har måtten 3 gånger 1,5 meter, kan vara av olika tjocklek och material. De lagras på paletter i kompakta lagertorn som kan vara över fem meter höga. – Våra automationslösningar kan i princip byggas ut hur mycket som helst och lagren kan bli upp till 40 meter långa eller mer, säger Seymour.

Fokus på lagarbete är ett strategisk val

Redan flera år före pandemin hade AMADA i Bennäs en stabil tillväxt. Under pandemin lyckades företaget anpassa sig till nedgången och kom ut ännu starkare på andra sidan.

Greg Seymour poängterar att varje företag behöver växa för att vara stabilt och hälsosamt. Samtidigt säger han att tillväxt inte är något som särskilt lyfts fram inom företaget, lika litet som siffermässiga mål. – Vi satsar på att utveckla processer samt hur vi jobbar och kommunicerar med varandra, underleverantörer och med kunder. Tillväxten är ett resultat av hur vi samarbetar på flera plan, säger Seymour.

Naturligtvis har AMADA satt upp mål för ekonomin och verksamheten, men har gjort ett strategiskt val att inte lyfta fram siffrorna i varje sammanhang. En medarbetare som ständigt jobbar mot tuffa siffermål sätts under onödig press och riskerar att hela tiden ligga steget efter – känna sig misslyckad, vilket blir kontraproduktivt för företaget. – Med fokus på lagarbete och att hjälpa varandra så blir resultatet det bästa det kan bli. Målet är att få varje medarbetare att bli sitt bästa jag. I vårt fall har det lett till tillväxt under många år, säger Seymour.

En ständig utveckling av såväl individen som affärsverksamheten är förankrad i företagets mission. Den uppnås genom ömsesidigt fördelaktiga relationer med personal, underleverantörer, kunder, aktieägare och samhället. – Vår framgång ska inte komma på bekostnad av motparten. Det optimala är att båda parter ser lösningen som en vinst, framhåller Seymour.

Långsiktighet och hållbarhet är två andra grundpelare. Som arbetsgivare vill AMADA skapa en arbetsplats där även framtida generationer gärna jobbar med stolthet. Samhällsengagemanget visar sig även genom att företaget om möjligt anlitar lokala underleverantörer. Seymour säger att det är viktigt att underleverantörerna klarar av att växa tillsammans med AMADA, annars bromsas tillväxten. – Genom kontinuerlig dialog har vi oftast hittat fungerande lösningar.

Kunder inom nästan alla branscher

AMADA Automation Europe är inte störst i Europa, men har en bra position inom sitt segment. Kunderna finns i många olika branscher, bland annat inom bil-, bygg- och jordbruksindustrin. Om någon bransch har en nedgång så finns det ändå många som går bra. – Under pandemin när folk inte kunde vistas lika mycket på arbetsplatserna, ökade intresset för automationslösningar och den trenden håller fortfarande i sig, säger Seymour.

För 2023 har AMADA budgeterat med en omsättning på över 40 miljoner. Den verkar man kunna nå, trots att försäljningen sjunkit till en mera normal nivå. Seymour ser även tecken på en avmattning i ekonomin, men är inte särskilt orolig. – Vi kan anpassa oss. Även våra konkurrenter har kämpat med samma utmaningar, det vill säga pandemin med åtföljande komponentbrist, säger Greg Seymour.

AMADA AUTOMATION EUROPE OY
  • Bransch: Automationslösningar för hantering och lagring av plåt till bearbetningsmaskiner
  • Verksamhetsort: Bennäs, Pedersöre
  • Historia: 1979 grundades automationsföretaget LKI Käldman. Uppgick 2020 som ett helägt bolag i den japanska koncernen AMADA Group som tillverkar avancerade maskiner för bearbetning av plåt, främst med laser, men även genom stansning, bockning och formning. Tillverkningen sker främst i Japan med fabriker även i Europa och Nordamerika.
  • Antal anställda: Drygt 200
  • Omsättning: 40 miljoner euro (2022)
  • Andelen export: Över 95%, främst Europa och en mindre del till Nordamerika

TEXT: RAINER AHLVIK
BILDER: JULIA RAHIKKA