Pohjanmaan kauppakamarin uudet luottamushenkilöt valittu

Pohjanmaan kauppakamarin syyskokouksessa Pietarsaaressa valittiin luottamushenkilöt kauppakamarin hallituksiin ja valiokuntiin. Kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Janne Ylinen Kokkolan HalpaHallista. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Stefan Sjöberg Mirkalta ja uutena puheenjohtajistoon nousee ja toisena varapuheenjohtajana aloittaa toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa Wärtsilä Finlandilta. Syyskokous valitsi hallituksiin ja eri valiokuntiin yhteensä noin 200 henkilöä.

Kauppakamarin syyskokous vahvisti uuden strategian vuosille 2023–2025 sekä siihen nojaavan toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Uuden strategian mukaan Pohjanmaan kauppakamarin visiona on olla alueensa merkittävin ja luotettavin elinkeinoelämän vaikuttaja ja verkosto. Kauppakamari on olemassa jäseniään varten ja tavoitteena on Vienti-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittaminen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus, parantamalla saavutettavuutta ja edistämällä investointeja. Strategian painotukset vuosille 2023–2025 ovat:

  1. Tuloksellinen, alueellinen vaikuttaja
  2. Houkuttava ja kouluttava yhteisö
  3. Vastuullinen verkosto ja työnantaja

Strategian läpileikkaavina teemoina ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä seudullisen ja pohjoismaisen yhteistyön edistäminen.
Kauppakamarin toiminnassa vuonna 2023 painottuvat Vienti-Suomen näkyväksi tekeminen, koulutuksen ja jäsenpalvelun sekä -tuntemuksen kehittäminen sekä uuden strategian implementointi ja jatkuva parantaminen.

– Tulevat massiiviset investoinnit läpi koko laajan kauppakamarialueen edellyttävät kauppakamarin vaikuttamistyöltä entistä vahvempaa otetta. Teemme työtä yhdessä yritysten puolesta ja tiivis jäsenpeitto antaa vaikuttamistyöllemme vahvan mandaatin tehdä työtä. Meillä on upea elinkeinoelämän verkosto, joka antaa työtä 70 prosentille koko alueen työvoimasta, sanoo toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

– Ensi vuoden yksi merkittävimmistä asioista kauppakamarin agendalla on kevään eduskuntavaalit. Menestyvä elinkeinoelämä on alueen hyvinvoinnin lähde ja siitä on huolehdittava. Yrityskenttä käy kauppakamarin johdolla aktiivista vuoropuhelua vaaliehdokkaiden kanssa. Tavoitteena on saada kaikki ehdokkaat tietoisiksi alueen yritysten tarpeista ja toimintaedellytyksistä, linjaa puheenjohtaja, Kokkolan HalpaHallin toimitusjohtaja Janne Ylinen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN