Österbottens handelskammare har valt nya förtroendepersoner

På Österbottens handelskammares höstmöte i Jakobstad valdes förtroendepersoner till handelskammarens styrelser och utskott. Som ordförande för handelskammarens styrelse fortsätter verkställande direktör Janne Ylinen från Kokkolan HalpaHalli. Som första vice ordförande fortsätter verkställande direktör Stefan Sjöberg från Mirka och till ny medlem i presidiet och andra vice ordförande valdes verkställande direktör Hannu Mäntymaa från Wärtsilä Finland. Höstmötet valde totalt ca 200 personer till styrelserna och olika utskott.

Förtroendevalda för år 2023

På handelskammarens höstmöte fastställdes den nya strategin för åren 2023–2025 samt verksamhetsplanen för nästa år som är baserar sig på strategin. Enligt den nya strategin är Österbottens handelskammares vision att vara den viktigaste och pålitligaste nätverkaren och påverkaren inom näringslivet i regionen. Handelskammaren är till för sina medlemmar och strävar efter att stärka Exportfinlands livskraft och konkurrenskraft genom att trygga tillgången till kunnig arbetskraft, förbättra tillgängligheten och främja investeringar. Tyngdpunkterna i strategin för 2023–2025 är:

  1. En inflytelserik, regional påverkare
  2. Ett attraktivt och kompetensutvecklande nätverk
  3. Ett nätverk och en arbetsgivare som känner ansvar

Strategins övergripande teman är ansvarstagande och hållbarhet samt främjande av regionalt och nordiskt samarbete.
År 2023 kommer handelskammarens verksamhet att fokusera på att synliggöra Exportfinland, utveckla kursverksamheten och medlemsservicen, öka kännedomen om medlemmarna samt implementera den nya strategin och kontinuerlig förbättring.

– De kommande massiva investeringarna i hela handelskammarområdet kräver starkare påverkansarbete från handelskammarens sida. Vi arbetar tillsammans för näringslivets bästa och vår höga medlemstäthet ger vårt påverkansarbete ett starkt mandat. Vi har ett fantastiskt näringslivsnätverk som sysselsätter 70 procent av regionens arbetskraft, säger verkställande direktör Paula Erkkilä.

– En av de viktigaste frågorna på handelskammarens agenda nästa år är vårens riksdagsval. Ett framgångsrikt näringsliv är en källa till välstånd för regionen och måste tas om hand. Företagsfältet med handelskammaren i spetsen för en aktiv dialog med kandidaterna. Syftet är att göra alla kandidater medvetna om de lokala företagens behov och verksamhetsförutsättningar, säger ordförande Janne Ylinen, vd för Kokkolan HalpaHalli.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN