Tulevaisuuden kasvu tarvitsee investointeja

Pohjanmaan kauppakamarin Kokkola-Pietarsaaren elinvoimavaliokunnan kannanotto

Pohjanmaan rannikkomaakunnat ovat koko päättyvän vuoden olleet uutisissa isojen investointien ansiosta. Esimerkiksi Keliber, Jervois Finland ja Umicore Finland Kokkolan seudulla sekä Amada Automation, Fresh Servant ja Mirka Pietarsaaren seudulla ovat kaikki kertoneet kasvusta. Tällä hetkellä tiedossa oleva investointien määrä koko kauppakamarialueelle 2020-luvun loppuun saakka on 12 miljardia euroa. Uusia suoria työpaikkoja syntyy 3000–4000. Lisäksi olemassa olevaa henkilöstöä eläköityy ja uusia osaajia tarvitaan tilalle.

Seuraava iso haaste on turvata investointien onnistuminen varmistamalla, että yritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa. Kilpailu osaajista on yhä kovempaa ja meidän tulee investoida niin päivähoitoon, asuntorakentamiseen, koulutukseen kuin vapaa-aikaan. Liikenneyhteyksien on oltava kunnossa, rakennuskelpoista tonttimaata tulee olla tarjolla niin yrityksille kuin asukkaille ja lupaprosessien esimerkiksi kaavoituksessa on oltava ripeitä ja sujuvia.

On selvää, että tarvitaan myös kuntien elin- ja vetovoimaa rakentavia investointeja. On hienoa, että niin Kokkola kuin Pietarsaari ovat satsaamassa kaupunkikehityshankkeisiin. Kokkolassa on meneillään esimerkiksi urheilupuistokokonaisuus ja Pietarsaaressa jalkapallostadionhanke.

Suuren mittaluokan kaupunkikehityshankkeet herättävät aina suuria tunteita – ja myös vastustusta. On tärkeää käydä laajasti ja avoimesti keskustelua silloin, kun on sen aika ja tuoda eriäviäkin näkemyksiä esiin. Mutta sitten, kun päätökset on tehty, niin painetaan kaasua eikä jarrua.

Valitusoikeus on tärkeä osa yhteiskuntaa, demokratiaa ja oikeusturvaa. Pelkässä viivytysmielessä tehdyt valitukset ovat vastuuttomia ruuhkauttaen turhaan jo ylityöllistettyä oikeuslaitosta. Viranomaispäätöksiin, kaavoitukseen ja luvitukseen liittyvien valitusten käsittelyajat ovat raskaita, pitkiä ja ennakoimattomia. Valitusten käsittelylle tulisi säätää lakisääteinen enimmäisaika. Käytännössä tämä tarkoittaa myös lisää resursseja hallinto-oikeuksiin.

Valitukset aiheuttavat vuosiksi hankkeiden turhaa viivästystä siitäkin huolimatta, että valitukset eivät menestyisi. Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu valituksen tekijälle on 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Samanaikaisesti kuitenkin hankkeiden rakennuskustannukset nousevat ja rahoituksen hinta on nousussa. Rahoitusta on myös aiempaa vaikeampi saada. Valituksentekijä ei kanna vastuuta viivästyksestä johtuviin kohonneisiin kustannuksiin, vaan sen tekee investoija. Julkisissa investoinneissa maksaja on loppupeleissä yksittäinen veronmaksaja.

On hienoa, että kotikaupunkimme kehittyvät niin yksityisillä kuin julkisilla investoinneilla. Kasvu tuo mukanaan uutta imua ja lisää kasvua. Pidetään seutu houkuttelevana tulevaisuudessa myös uusille investoijille!

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN