EU:lta uutta sääntelyä sukupuolten välisen palkkaeron tasoittamiseksi

”Vaikuttaako uusi EU-sääntely työnantajan mahdollisuuteen päättää työntekijöidensä palkasta?”

Saako työnhakijalta kysyä, paljonko hän on aiemmin saanut palkkaa? Missä vaiheessa työnhakijalla on oikeus saada tietää työn suunniteltu palkkataso?

Näihin ja muihin kysymyksiin vastataan tässä artikkelissa.

Lue DKCO:n Heidi Furun kirjoittama artikkeli