Hallitukselle ruusuja koronaepidemian kitkemisestä ja risuja talouskriisin hoidosta

Suomalaisten yritysten mielestä hallitus on onnistunut koronaepidemian hoidossa hyvin. Kauppakamarien kyselystä selviää, että peräti 78 prosenttia yrityksistä pitää hallituksen toimia melko tai erittäin hyvänä koronaepidemian hoitamisessa. Sen sijaan yrityksistä 55 prosenttia näkee hallituksen onnistuneen huonosti koronatoimiin liittyvän talouskriisin hoidossa.

– Tämä on vakava viesti hallitukselle, joka tänään kokoontuu miettimään koronakriisin taloudellisia vaikutuksia ja tukitoimia pahiten kärsineille aloille sekä taloudellista exit-strategiaa koko Suomelle. Kyse on suomalaisten työpaikoista, joita nyt menetetään kymmeniä tuhansia turhaan, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Lähes kaikki toimialat ovat keskimäärin yhtä tyytyväisiä tai tyytymättömiä hallituksen toimintaan. Yksi toimiala kuitenkin erottuu joukosta: majoitus- ja ravitsemusalan yrityksistä lähes 80 prosenttia yrityksistä sanoo, että hallitus on onnistunut talouskriisin hoidossa huonosti. – Yritykset todellakin kokevat joutuneensa ahdinkoon toistaiseksi liian vähäisten talouspoliittisten toimien takia. Tämä on vielä mahdollista korjata, mutta korjaamisen aika on viimeistään nyt, Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen sanoo.
– Hallitukselta odotetaan viestinnässä selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, jotta epävarmuutta saadaan hälvenemään. Tämä auttaisi yrityksiä suunnittelemaan paremmin tulevaisuuttaan.

Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä 72 prosenttia kertoo pandemian vaikuttaneen negatiivisesti liikevaihtoonsa. Osuus on kasvanut selvästi kahden viikon takaisesta, jolloin se oli 60 prosenttia. Lisäksi 77 prosenttia arvioi liikevaihdon heikkenevän seuraavan kahden kuukauden aikana. Henkilöstöä on vähentänyt 42 prosenttia yrityksistä, ja myös tämä luku on kasvanut kahden viikon takaisesta (20.4.: 35 %).

Konkurssiriski puolestaan on vähentynyt kauppakamarialueella viidellä prosenttiyksiköllä kahden viikon takaisesta ja nyt vastaajista 16 prosenttia kertoo konkurssiriskin nousseen merkittävästi koronaviruksen takia. Pohjalais- ja keskipohjalaisyritysten konkurssiriski on ollut kaikissa kevään aikana toteutetuissa kyselyissä kymmenisen prosenttiyksikköä matalampi kuin koko maassa keskimäärin.

– Suurimmat selittäjät tälle ovat monipuolinen, vientiteollisuuteen nojaava elinkeinorakenteemme sekä yritysten keskimääräistä vahvemmat taseet. Yritysten kassat eivät kuitenkaan loputtomiin riitä, jos tulovirran halvaantuminen jatkuu, muistuttaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä. Monissa pk-yrityksissä puskurit ovat pienet ja kyseessä on myös pääomaongelma, johon auttaa vain kiinteiden kulujen ja henkilöstökulujen perusteella maksettava suora tuki.

Kauppakamarien kysely tehtiin 4.5.2020. Kyselyyn vastasi 2483 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Pohjanmaan kauppakamarin alueelta vastaukset saatiin 148 yritykseltä. Aiemmat kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3. ja 20.4.

Pohjanmaan tulokset kuvina
Valtakunnallisen kyselyn tulokset kuvina

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN