Kauppakamareiden vinkit yritysmyönteisen kunnan rakentamiseksi

Kauppakamarit: Vaalituloksessa korostui vastuullisen kuntatalouden vaatimus
– lue kauppakamareiden vinkit yritysmyönteisen kunnan rakentamiseksi

Kuntavaalien lopputulos osoittaa, että kansalaiset haluavat valtuustoihin päättäjiksi ihmisiä, jotka ymmärtävät vastuullisen, yritysmyönteisen kuntatalouden tärkeyden. Veronkorotuksille kuntatalouden paikkaamiseksi sanottiin selvä ei.

Kauppakamarit totesivat jo ennen vaaleja, että yritysmyönteinen kunta on takuu kunnan hyvinvoinnille ja samaa mieltä näyttävät olevan myös kansalaiset, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Tämä asettaa vaatimuksia uusille valtuutetuille.

– Kunnan elinvoiman perusta ovat yritykset ja yrittäjät, jotka luovat työtä. Yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla mahdollistetaan hyvinvointi ja palvelut. Alueiden elinvoima ja menestys rakennetaan yhdessä yritysten kanssa ei vastakkainasettelua hakemalla, summaa Romakkaniemi.

Kauppakamareilla on helppo, viiden kohdan ohje uusille kuntapäättäjille yritysmyönteiseen toimintaan. Niiden mukaan toimiminen tuo kuntaan yrityksiä ja yrittäjiä ja sitä myöten verotuloja ja hyvinvointia kaikille kuntalaisille.

Kauppakamareiden mukaan yritysmyönteinen kunta:

  1. Hoitaa kuntataloutta vastuullisesti
  2. Edistää yritystoimintaa ja ottaa yritykset vahvasti mukaan tuottamaan myös julkisia palveluita
  3. Panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen
  4. Huolehtii saavutettavuudesta ja sujuvista liikenneyhteyksistä
  5. Hoitaa kaavoituksen ja lupapalvelut tehokkaasti ja sujuvasti

Romakkaniemen mukaan vaaleissa tuli selvä viesti siitä, että kuntataloutta ei voi korjata veroja korottamalla. Keinot kuntien kassan täydentämiseen on löydettävä muualta, erityisesti yritysten ja yrittäjien kasvumahdollisuuksia tukien. Tämä luo kasvua myös verotuloihin.

– Veronkorotukset lamaannuttavat osaltaan talouskasvua ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen. Veronkorotukset olisivat tässä tilanteessa myrkkyä ja hidastuttaisivat työllisyyttä ja kasvua, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamareiden mielestä kuntien tulisikin nyt panostaa kasvuun ja asettaa konkreettinen tavoite myös uusien yritysten houkuttelemiseksi kuntaan.

– Tavoite ohjaisi myös toimimaan. Selkeä tavoite varmistaisi, että päätöksenteossa yritysvaikutukset otettaisiin aina huomioon. Tavoite ohjaisi myös mitoittamaan ja laajentamaan toimenpiteitä niin, että tavoite saavutettaisiin ja yritysten ja työpaikkojen määrä kunnassa kasvaisi, Romakkaniemi päättää.

Pohjanmaan kauppakamarin kuntavaaliteesit 2021

Pohjanmaan kauppakamari koosti kuntavaalien 2021 alla lyhyeen esitteeseen alueen yritysten näkemykset niistä asioista, joihin kunnallisella päätöksenteolla vaikutetaan. InFocus-esitteet löytyvät erikseen alueittain. Esitteistä löytyvät ne yritysten keskeiset toiveet ja tarpeet, jotka kauppakamari mielellään näkee luottamushenkilöiden agendalla tulevan valtuustokauden käynnistyessä.

InFocus – Kokkolan seudun yritysten näkemys kuntavaaleihin 

InFocus – Pietarsaaren seudun yritysten näkemys kuntavaaleihin

InFocus – Vaasan seudun yritysten näkemys kuntavaaleihin

Kauppakamarin vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyvät teesit, kannanotot ja muut kirjoitukset löytyvät kootusti täältä.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN