Handelskamrarnas tips för att skapa en företagsvänlig kommun

Handelskamrarna: i valresultatet framhävdes kravet på en ansvarsfull kommunal ekonomi
– läs handelskamrarnas tips för att skapa en företagsvänlig kommun

Resultatet från kommunalvalet visar att medborgarna vill ha sådana personer som förstår vikten av en ansvarsfull och företagsvänlig kommunalekonomi som beslutsfattare i fullmäktige. Väljarna sade klart nej till skattehöjningar för att förbättra den kommunala ekonomin.

Handelskamrarna konstaterade redan före valet att en företagsvänlig kommun är en garanti för kommunens välfärd och även medborgarna verkar hålla med, konstaterar Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi. Det här ställer krav på de nya fullmäktigeledamöterna.

– Kommunens livskraft baserar sig på företag och företagare som skapar arbete. Genom de skatteinkomster som företagsverksamheten medför möjliggörs välfärd och tjänster. Regionernas livskraft och framgång byggs upp tillsammans med företagen, inte genom att man söker motsättningar, summerar Romakkaniemi.

Handelskamrarna har några enkla anvisningar bestående av fem punkter för nya kommunala beslutsfattare om företagsvänlig verksamhet. Genom att följa dessa råd drar kommunen till sig företag och företagare och därigenom skatteintäkter och välfärd för alla kommuninvånare.

Enligt handelskamrarna ska en företagsvänlig kommun:

1. Sköta den kommunala ekonomin på ett ansvarsfullt sätt
2. Främja företagsverksamheten och starkt engagera företagen i produktionen av offentliga tjänster
3. Satsa på tillgången till kunnig arbetskraft
4. Sörja för tillgängligheten och smidiga trafikförbindelser
5. Sköta planläggningen och tillståndstjänsterna effektivt och smidigt

Enligt Romakkaniemi framkom det i valet ett tydligt budskap om att den kommunala ekonomin inte kan justeras genom en höjning av skatterna. Sätten att utöka kommunernas kassa måste hittas annanstans, i synnerhet genom att stöda företagens och företagarnas tillväxtmöjligheter. Detta leder också till ökade skatteinkomster.

– Skattehöjningar lamslår för sin del den ekonomiska tillväxten och leder till att arbetsplatserna minskar. Skattehöjningar skulle utgöra ett gift i det här läget och bromsa upp sysselsättningen och tillväxten, säger Romakkaniemi.

Handelskamrarna anser att kommunerna nu borde satsa på tillväxt och att sätta upp ett konkret mål för att också locka nya företag till kommunen.

– Målet skulle också styra verksamheten. Ett tydligt mål skulle säkerställa att företagskonsekvenserna alltid beaktas i beslutsfattandet. Målet skulle också styra dimensioneringen och utvidgningen av åtgärderna så att målet nås och antalet företag och arbetsplatser ökar i kommunen, säger Romakkaniemi.

Österbottens handelskammares kommunalvalsteser 2021

Österbottens handelskammare sammanställde under kommunalvalet 2021 en kortfattad broschyr med regionföretagens synpunkter på de frågor som påverkas av det kommunala beslutsfattandet. InFocus-broschyrerna finns skilt för varje region. I broschyren finns de centrala önskemål och behov som handelskammaren gärna vill att de förtroendevalda har på sin agenda när den kommande fullmäktigeperioden inleds.

InFocus – Karlebyföretagens syn på kommunalvalet

InFocus – Jakobstadsföretagens syn på kommunalvalet

InFocus – Vasaföretagens syn på kommunalvalet

Handelskammarens teser, ställningstaganden och andra skrifter som hänför sig till kommunalvalet 2021 finns samlade här.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN