Hur corona påverkar företag – handelskamrarnas utredning XIV

Handelskamrarnas enkät gjordes 16.6.2021. Den besvarades av 1776 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 118 företag på enkäten (svarsprocent 11). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6, 25.6, 2.9, 8.10 och 1.12.2020 samt 5.2, 18.3 och 27.4.2021.

Bilder över resultaten från Österbotten

Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN