Vinkkejä toimivimpiin ICT-sopimuksiin

ICT-palveluiden ja -järjestelmien hankinta ja ylläpito asettaa monelle organisaatiolle haasteita. Vaikeiden teknisten erittelyiden ja vaikeaselkoisten sopimusten tarkoitus ja merkitys eivät välttämättä avaudu kaikille puuttuvan erityisosaamisen takia. Monimukaiset tekniset vaatimukset ja lisääntyvät tietoturva- ja tietosuojauhat sekä budjetissa ja aikataulussa pysyminen lisäävät tuskaa. Kaiken tämän lisäksi, digitalisaation ja datakeskeisen toimintojen nopea kehitys luo epävarmuutta siitä, ovatko käytössä olevat ratkaisut oikeita ja tarkoituksenmukaisia myös pidemmällä tähtäimellä. Mihin sitten pitää kiinnittää huomiota, jotta ICT-sopimukset olisivat toimivampia?

Lue KPMG:n asiantuntija-artikkeli: Vinkkejä ICT-sopimuksiin