Kauppakamari haastaa yritykset: #palkkaanuori -kampanja haastaa kesätyöllistämään nuoria

Nuoret ovat liian iso mahdollisuus hukattavaksi. Heidät on saatava kiinnitettyä alueen yrityksiin viimeistään opiskeluaikana. Nuorten lisäksi kesätyöllistämisestä hyötyvät myös yritykset. Pohjanmaan kauppakamari käynnistää nyt toista kertaa #palkkaanuori-kampanjan ja haastaa kaikki Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset kesätyöllistämään tulevana kesänä.

Kauppakamarialueen yritykset rekrytoivat pääsääntöisesti alueen omista oppilaitoksista valmistuneita. Esimerkiksi alueemme ammattikorkeakouluista valmistuneista kaksi kolmesta työllistyy tänne. Työvoimapulan yhä vain kasvaessa sama taso on saatava säilytettyä tai pikemminkin tasoa on nostettava.

Töiden tarjoaminen nuorille tulisi nähdä panostuksena yrityksen tulevaisuuteen ja yrityskuvaan. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että yritys on kiinnostava ja haluttava, kun tämän hetken opiskelijat ja koululaiset siirtyvät työelämään.

– Haastan erityisesti pienemmät yritykset ilmiantamaan kesätyöpaikkansa. Nuorille kesätyönhakijoille ne voivat helposti olla vaikeasti löydettävissä, koska niistä ei välttämättä ilmoitella laajemmin. Yhteisellä alustalla ne pääsevät näkyviin tasavertaisesti isompien yritysten paikkojen kanssa, haastaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Tällä hetkellä kampanjasivustolta löytyy jo noin 4000 kesätyöpaikkaa yli 40 eri työnantajalta. Viime vuonna haastekampanjaan osallistui 40 työnantajaa, joilla oli yhteensä 4500 kesätyöpaikkaa.

Kesätyöllistämisellä on suuri merkitys nuorten mielikuvan muodostuksessa työelämästä ja eri ammateista. Käsitys esimerkiksi teollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista, työn laadusta ja palkkauksesta ei useinkaan vastaa todellisuutta. Kesätyön avulla nuoret saavat todenmukaisemman käsityksen niin yrityksestä, alasta kuin työelämästä yleensä.

– Lisäksi nuoret tuovat mukanaan uutta innostusta ja ajattelua työyhteisöön. Palkkaamalla nuoria yrityksellä on mahdollisuus haastaa vakiintuneet ajattelu- ja toimintamallinsa, Erkkilä sanoo.

#palkkaanuori-kampanja käytännössä:
#palkkaanuori on haastekampanja, jossa yritykset vastaavat yleiseen haasteeseen, ketään ei haasteta nimeltä. Haasteen vastaanottanut yritys ilmoittaa kauppakamarille mukana olostaan ja linkki yrityksen kesätyöhakuun lisätään kamarin kampanjasivulle. Yritys voi kertoa mukana olostaan myös lataamalla kampanjan logon esimerkiksi verkkosivuilleen. Kauppakamari levittää tietoa yritysten tarjolla olevista kesätöistä nuorille oppilaitosten ja some-kanavien kautta.
Kauppakamari selvittää kampanjan yhteydessä laajemmin tulevan kesän kesätyötarjonnan Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Tämä tehdään kauppakamarin jäsenille kohdistettavalla kyselyllä, joka avataan tällä viikolla. Selvityksen tulokset julkaistaan viikolla 7.

Lisätietoja:
Johtaja Paula Erkkilä, 044 781 0704, paula.erkkila@kauppakamari.fi

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN