Handelskammaren utmanar företagen: Kampanjen #anställunga förespråkar sommarjobb åt ungdomar

Ungdomarna utgör en alldeles för stor möjlighet att gå miste om. De måste bli engagerade i regionens företag senast under studietiden. Både ungdomarna och företagen drar nytta av sommaranställningen. Österbottens handelskammare drar nu i gång kampanjen #anställunga för andra gången och utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att anställa sommarjobbare i sommar.

Företagen på handelskammarområdet rekryterar i huvudsak utexaminerade från regionens egna skolor. Som exempel kan nämnas att två av tre utexaminerade från yrkeshögskolorna i vårt område sysselsätts här. I och med att arbetskraftsbristen ökar måste samma nivå upprätthållas eller ännu hellre höjas.

Företagen borde se anställningen av unga som en satsning på företagets framtid och image. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant och lockande företaget upplevs sen då dagens studerande och skolelever ska ut i arbetslivet.
– Jag utmanar i synnerhet mindre företag att anmäla sina sommararbetsplatser. Det kan vara svårt för ungdomarna att hitta dessa sommarjobb eftersom platserna inte nödvändigtvis utannonseras i någon större utsträckning. På en gemensam plattform får de en synlighet som är likvärdig med de större företagen, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

För närvarande finns redan ca 4000 sommarjobb hos mer än 40 olika arbetsgivare på kampanjsidan. Ifjol deltog 40 arbetsgivare i kampanjen och de kunde erbjuda sammanlagt 4500 sommarjobb.

Sommarjobben har stor betydelse då ungdomarna ska bilda sig en uppfattning om arbetslivet och olika yrken. Ungdomarnas uppfattning gällande t.ex. möjligheterna som industrin erbjuder, arbetets kvalitet och avlöning motsvarar sällan verkligheten. Tack vare sommarjobb får ungdomarna en mer realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.

– Dessutom för ungdomarna med sig entusiasm och nya idéer till arbetsgemenskapen. Genom att anställa unga har företaget en möjlighet att utmana inarbetade tankegångar och verksamhetsmodeller, säger Erkkilä.

Kampanjen #anställunga i praktiken
#anställunga är en utmaningskampanj där företagen svarar på en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets sida om sommararbete på kammarens kampanjsida. Företaget kan också berätta om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo på sin webbplats. Handelskammaren informerar om företagens lediga sommarjobb åt yrkesskolelever och högskolestuderande via skolorna och via some-kanaler.
I samband med kampanjen utreder handelskammaren även utbudet av jobb i sommar i Österbotten och Mellersta Österbotten. Utbudet av sommarjobb utreds bland kammarens medlemmar med hjälp av en enkät som öppnas den här veckan. Resultatet från utredningen publiceras vecka 7.

Mera information:
Direktör Paula Erkkilä, 044 781 0704, paula.erkkila@chamber.fi

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN